TID KVAR TILLS ALLA SKA HA FÅTT ANTAGNINGSBESKED
2018-06-21 00:00:00

UPPSLUKANDE UPPLEVELSER I 360°
PÅ MALMÖ YRKESHÖGSKOLA!

VI GRATULERAR ALLA VÅRA
AVANCERADE APPUTVECKLARE I LUND!

VÅRA UTBILDNINGAR MED START HÖSTEN 2018

Content Producer

305 YH-poäng • 1,5 år (61 veckor) inklusive 20 veckor LIA • Ansök senast 2018-05-25 • Utbildningsstart 2018-08-27


För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll som fungerar i alla kanaler, arbeta cross mobile med appar, frontend, sociala medier, nya former av tryck, text, bild, ljud, video och avancerad infografik för att bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld

Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är för dig som vill ligga i framkant. Senaste publiceringssystemen, från tryck till cross mobile-publicering, avancerad versionshantering och nya produktionssätt för text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi, mobil interaktionsdesign med nya animeringstekniker, kunskaper kring front- och backend och i 360°, 3D, VR, AR och MR, tillgänglighetsfrågor, kommersialisering och monetise- ring samt webbappar för mobiler och surfplattor men även för andra nya enheter och sakernas Internet.

En utbildning för dig som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller:
Content producer
Text, bild, ljud, video och infografik
Sociala och digitala medier
Streaming plus 360°, 3D, AR, VR och MR
Front- ocn backend (grunder i fullstack)
Webbkodare
Webbapputvecklare

Utbildningsplan:
Webbproduktion, 40p, 8v
Mediaproduktion mobila enheter 30p, 6v
DTP, 30p, 6v
Ljud, video och interaktivitet, 40p, 8v
Avancerad medieproduktion, 40p, 8v
Betalsystem, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller motsvarande.

ANSÖK NU

LÄS MER

Programmerare iPhone och Android

200 YH-poäng • 1 år (40 veckor) inklusive 10 veckor LIA • Ansök senast 2018-05-25 • Utbildningsstart 2018-08-27

 

Appindustrin fortsätter växa starkt. Enligt EU behövs det ytterligare miljoner apputvecklare när avancerade appar blir människors vanligaste digi- tala verktyg för resor, inköp, utbildning, sport, ny- heter, arbete, media, spel och underhållning.

I vår utbildning Programmerare iPhone och Android lär du dig effektiva sätt att ta fram appar, från Apples nya programspråk Swift till Googles nya Kotlin/Java för Android.

Du får även en insikt i möjligheter med nya typer av mobila enheter, lösningar för hälsa och sjukvård, Internet of Things, HomeKit och kommande tjänster.

Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som anstränger sig får sin belöning i attraktiva jobb i spännande branscher.

• Lär dig producera nativeappar snabbt, effektivt och lönsamt med Swift och Kotlin/Java för iOS och Android.
• Få insikt i nya API:er som HomeKit.
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 10 veckor ingår.
• Få grundläggande kunskaper i Sakernas Internet (IoT).
• Bygg upp ett stort kontaktnät inom mobilbranschen.
• Starta eget under studietiden med chans till stöd från Drivhuset, MINC, IDEON Innovation och Mindpark.

En utbildning för dig som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller:
Programmerare mobila applikationer
Utvecklare (Swift, Kotlin/Java)
Upphandlare mobila applikationer
Produktionsledare mobila applikationer
Affärsutvecklare mobila applikationer

Utbildningsplan:
Programmering iOS, 65p, 13v
Programmering Android, 65p, 13v
Sakernas internet (IoT), 10p, 2v
Lärande i Arbete, 50p, 10v
Examensarbete, 10p, 2v

Egen utrustning:
För att kunna göra appar för både iOS och Android bör du minst ha en egen MacBook Air (8/256) samt en bra smart mobil.

Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller motsvarande.

ANSÖK NU

LÄS MER

Mobil Handel

315 YH-poäng • 1,5 år (63 veckor) inklusive 20 veckor LIA • Ansök senast 2018-05-25 • Utbildningsstart 2018-08-27 • DISTANSUTBILDNING

 

Vilka nya affärsmöjligheter uppstår när vi alla är uppkopplade när, var och hur som helst? När vi tar upp vår mobil 200 gånger om dagen, har den inom räckhåll dygnet om och dess skärm är det sista vi ser på kvällen och det första vi ser på morgonen?

Hur kommunicerar vi information, reklam, nyheter och kunskap i en värld där alla har zettabytes med information åtkomlig genom den mobilskärm som är det första de ser på morgonen och det sista de ser på kvällen?

Den tekniska utvecklingen ger helt nya och avancerade möjligheter inom modern handel och ehandel. Se möjligheter med mikropositionering och appar för butiker, shoppingcenter, arenor, museer, restauranger och andra som vill ha möjlighet ge rätt information vid exakt rätt tillfälle till exakt rätt besökare.

Yrkeshögskoleutbildningen i Mobil Handel ger dig kunskap att kombinera den digitala världen med verkliga.

• Lär dig nya mobila handels- och e-handelslösningar.
• Hjälp besöksnäringen med teknik för digital turism!
• Behärska digitala kanaler och mobila betalsystem.
• Jobba med marknadsföring och moderna verktyg.
• Bli driven projektledare med nya tekniska kunskaper.
• Lär dig bygga webbappar och andra mobila lösningar.
• Jobba med design, som projektledare eller starta eget.
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 20 veckor ingår.
• Knyt kontakter inom mobil handel och digital turism.

Utbildningen ges på distans med sex träffar i Malmö.

Yrkesroller:
Mobilhandelsutvecklare
Mobilhandelsansvarig i handelsföretag
Sociala och digitala medier
E-handelsutvecklare
E-handelsansvarig i handelsföretag
Projektledare mobil handel
Projektledare mobila betalningslösningar
Apputvecklare för mobila handelsappar

Utbildningsplan:
Säljande design, 50p, 10v
Marknadsföring, försäljning 65p, 13v
Programmering och teknik, 85p, 17v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller motsvarande.

Skånes Yrkeshögskola är en systerskola till Malmö Yrkeshögskola.

ANSÖK NU

LÄS MER

PERSONLIGT INFORMATIONSSAMTAL

Hos oss får du möjlighet till ett personligt informationssamtal där vi kan besvara dina frågor och vi kan berätta mer om utbildningarna:

Boka tid för ditt personliga informationssamtal med vår utbildningsledare Marie Bjelksäter genom att ringa på 0200-210 999 eller maila till marie@my.se

DATASKYDD (GDPR)

Vi lovar skydda dina personuppgifter så mycket vi kan. Vi säljer inte några uppgifter till tredje part och de enda utomstående vi meddelar är:

1. Myndigheter och andra som vi är tvungna enligt lag, förordning och föreskrift. Detta gäller exempelvis Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala Studiestödsnämnden och andra organisationer som måste få ta del av dina personuppgifter för att du ska beviljas tillträde till utbildningen, beviljas studiestöd och liknande. Detta gäller också avhängiga tjänsteleverantörer som Mecenat och Studentkortet.

2. Olika företag vars produkter och tjänster vi erbjuder dig som studerande och som måste registreras med emailadress, namn och adress. Detta gäller exempelvis Adobe, Lynda och Binero för de av er som för tillgång till dessa produkter under er utbildning. Det är helt frivilligt att avstå dessa produkter eller arrangera dessa på annat sätt. För hantering av dina uppgifter för sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

3. I vissa utbildningar ansvarar du själv för övriga registreringar som skolan betalar för men som inte hanteras av skolan, exempelvis utvecklarkonto hos Apple eller försäljningskonto hos Google. För sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

4. På vår e-learningplattform registreras också dina framsteg, provresultat och underlag för betyg. Denna information kan endast ses av de studerande samt av skolans medarbetare, Viss information, exempelvis examensarbete, kan vara publik information enligt offentlighetsprincipen och regleras då i enlighet med svensk lag.

Vad som skrivs ovan gäller Sveriges Yrkeshögskola AB och alla bifirmor, exempelvis Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola.

All lagring av personuppgifter sker antingen lokalt på egna datorer eller på servers inom EU/EES. Rektor har ett övergripande ansvar för att uppgifterna lagras säkert.

Genom att du begär information eller gör en ansökan till några av våra utbildningar, medger du också att du är medveten om att dina uppgifter kommer lagras av oss i enlighet med ovan.

Ändrar vi någon av dessa punkter kommer du få information sänt till dig om detta på den emailadress vi har registrerad för dig. Du har också rätt att se all information vi har registrerad om dig. Om du önskar kan vi ta bort all information om dig från våra register när du tagit examen, med undantag för den studiedokumentation vi måste tillhandahålla för myndigheterna. För mer information, var god maila info@my.se

BEHÖRIGHET OCH SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER

VEM ÄR DU?

De flesta av er är oftast nånstans mellan 25 och 35 år men vi har absolut inte några hinder för yngre eller äldre än så. Känner du att du vill satsa rejält på utbildningen och om du har bråttom ut på marknaden för att kunna använda dina nya kunskaper. Och tjäna pengar.

Vi behandlar aldrig någon annorlunda oavsett kön eller bakgrund. Hos oss är alla lika värda och vi ställer samma höga krav på alla.

BEHÖRIGHET:

Behörighetskraven är som när du söker till högskolan, alltså minst svensk eller utländsk gymnasieexamen (kallades tidigare grundläggande högskolebehörighet), vara bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du kan också vara behörig söka genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet som gett dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer hos Myndigheten för Yrkeshögskolan och ta kontakt med ledningsgruppen om du anser dig vara behörig utan gymnasieexamen.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET FÖR ALLA VÅRA UTBILDNINGAR:

Lägst betyg E i Engelska 6
Lägst betyg E i Matematik 2
Lägst betyg E i Programmering 1

Eller motsvarande, vilket alltid gäller inom yrkeshögskolan.

REELL KOMPETENS:

Du som saknar intyg eller betyg men anser dig ha motsvarande kunskaper idag (exempelvis inte läst programmering på gymnasiet, men studerat teknikämnen på högskolenivå) fyller i ansökan, men anger detta i fritextrutan. Skolan återkommer då med information om hur dina kunskaper och färdigheter ska mätas.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD:

Den som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan och kontakta skolan för vidare diskussion.

URVAL:

Om det inkommer fler godkända sökande än det finns plats till, kallas alla till ett särskilt prov i logik och problemlösning samt affärsmannaskap. Detta för att kunna göra ett rättvist urval av vem som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Fredagen den 25 maj 2018.

Antagningsbesked skickas ut måndagen den 18 juni 2018.

KONTAKTA OSS:

Fyll i ansökan, ladda upp betyg och intyg direkt här på http://my.se eller maila till info@my.se eller faxa till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

Du kan alltid kostnadsfritt ringa till oss på 0200-210 999 med frågor eller hjälp med din ansökan.

VAD BEHÖVER DU?

FÖRBERED DIG

Du behöver vara förberedd på att studietakten kommer vara hög. Vi vet att du har bråttom ut tillbaka till arbetslivet och att företag kanske försöker erbjuda jobb till de av er som är duktigast redan under utbildningen.

Skolan ska hjälpa till så mycket som möjligt genom att anlita bra lärare, ha bra utbildningsmaterial samt att spela in och spara lärarens skärm under många av momenten så att du dels inte missar något, dels kan repetera kursmoment om du så behöver.

Utbildningsmomenten i klassrum kommer vara en till två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du själv eller i grupp med olika uppgifter.

För distansutbildningen i Mobil Handel arrangerar vi gemensamma träffar under utbildningen.

UTBILDNINGEN ÄR HELTID

Det kan vara frestande försöka arbeta samtidigt med studierna eftersom det ofta fungerar på högskolan. Men yrkeshögskolan är långt mer praktisk med många uppgifter som ska göras och presenteras. Våra utbildningar är dessutom kortare trots stort innehåll eftersom många av er har bråttom ut i arbetslivet.

Vi rekommenderar att avsätter tid och pluggar på heltid för att kunna tillgodogöra dig så mycket som möjligt av kunskaperna du får på utbildningen.

Efter några månader kommer vi att vidareförmedla olika uppdrag som du och dina klasskamrater kan välja att jobba med. En del av dessa är betalda uppdrag och många av våra studerande väljer att starta egna verksamheter under utbildningen. Eftersom dessa uppdrag ligger i linje med utbildningen anser vi att det bara är positivt att jobba med sådana uppdrag samtidigt som du studerar.

DU BÖR HA EN EGEN DATOR OCH MOBIL

Du bör ha en egen dator och vi utgår från att de flesta av er som söker till våra utbildningar redan har en egen bärbar dator. Du behöver givetvis en egen mobil, om du under och efter utbildningen ska kunna försörja dig i dessa branscher.

Du kan klara dig med en hyfsad bärbar med Windows, Linux eller Chrome. Ska du arbeta med apputveckling, rekommenderar vi verkligen att du införskaffar en MacBook av något slag för dessa utbildningar, då samtliga verktyg finns för Mac. Vi avråder för försök arbeta virtuellt med Mac på PC då det ofta visat sig inte fungera i längden, köp hellre en begagnad MacBook Air att börja med.

Skolan kommer tillhandahålla ett fåtal enklare datorer för kostnadsfri utlåning under skoltid för de av er som ännu inte har egen dator. Dessa datorer kan även användas av de av er som har dator med Windows, Linux eller annat operativsystem, för de moment som normalt kräver en Mac.

Utbildningen ställer inga extremt höga krav på din dator så en standardmodell med minst 8 GB RAM-minne fungerar bra. Köper du ny, välj 16 GB om du kan. Många av programmen vi använder är utrymmeskrävande så du bör ha en SSD eller hårddisk på minst 256 GB, gärna mer.

Skolan kommer tillhandahålla alternativa mobiltelefonmodeller samt surfplattor av olika slag, trådlöst nätverk, skrivare, samt vissa program- och utbildningslicenser. För er som läser Programmerare iPhone och Android betalar skolan dessutom individuella utvecklarlicenser för iOS samt försäljningslicenser för Google Play under er studietid.

Du kan själv få betala en del kurslitteratur, men våra lärare försöker dock hålla nere kostnaderna för er genom att välja på nätet tillgängligt material eller på annat sätt undvika dyra och kanske inte lika givande traditionell kurslitteratur. Du som är medlem i Unionen eller annat fackförbund kan fråga om facket kan hjälpa till med bidrag till kurslitteratur.

ansökan

HÄR SÖKER DU TILL VÅRA UTBILDNINGAR:

Fyll i telefonnummer där du nås under dagtid, samt emailadress dit du vill att vi kommunicerar samt skickar antagningsbesked. Ladda upp dina betyg och andra merit här på webben eller maila dem till info@my.se (mobilfoton går bra) eller så kan du faxa dem till 040-624 02 99 eller posta dem till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö eller kom förbi och lämna i vår reception hos MINC.

Du kan alltid ringa 0200-210 999 för mer information.

HÄR SÖKER DU TILL VÅRA UTBILDNINGAR:

Fyll i telefonnummer där du nås under dagtid, samt emailadress dit du vill att vi kommunicerar samt skickar antagningsbesked. Ladda upp dina betyg och andra merit här på webben eller maila dem till info@my.se (mobilfoton går bra) eller så kan du faxa dem till 040-624 02 99 eller posta dem till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö eller kom förbi och lämna i vår reception hos MINC.

Du kan alltid ringa 0200-210 999 för mer information.

* Obligatoriska fält.

Har du dina betyg och arbetsintyg i digital form (typ bilder eller PDF) kan du ladda upp dem här ovan eller maila dem direkt till info@my.se eller kan du faxa dem till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

JAG ANSÖKER TILL FÖLJANDE UTBILDNINGAR

Är du osäker, något du inte får att fungera, tveka inte kontakta oss på

0200-210 999

info@my.se eller SMS 0739730003

NYHETER

Malmö Yrkeshögskola omvärldsbevakar allt som påverkar våra studenter och framtida arbetsmarknad. Här publicerar vi en del av de nyheter vi anser vara av vikt för vår utbildning. Vi tar givetvis också gärna emot tips från dig.

Läs mer ...
Malmö Yrkeshögskola

info@my.se
0200-210 999

Anckargripsgatan 3, 211 19 MALMÖ

Marie Bjelksäter

Certifierad utbildningsledare

marie@my.se
0739-73 00 03

Claes Magnusson

Certifierad utbildningsledare

claes@my.se
0704-40 40 00
@claes

Vi finns på twitter, facebook och Google Plus