VÅRA UTBILDNINGAR MED START HÖSTEN 2018

Content Producer

305 YH-poäng • 1,5 år (61 veckor) inklusive 20 veckor LIA • Ansök senast 2018.05.25 • Utbildningsstart 2018.08.27


”För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll som fungerar i alla kanaler, arbeta cross mobile med appar, frontend, sociala medier, nya former av text, bild, ljud, video och infografik och bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld.”

Hur kommunicerar vi information, reklam, nyheter och kunskap i en värld där alla har zettabytes med informa- tion åtkomlig genom den mobilskärm som är det första de ser på morgonen och det sista de ser på kvällen?

Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är till för den som vill kunna och inte bara veta. Senaste publiceringssystemen, cross mobile-publicering, avan- cerad versionshantering och nya produktionssätt för text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi, kommersialisering och monetisering, komprimeringsteknik, mobil interaktionsdesign med nya animerings- tekniker, nya arbetssätt för front- och backend, till- gänglighetsfrågor och appar för mobiler och andra mobila enheter.

En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller:

Content producer
Text, bild, ljud, video och infografik
Sociala och digitala medier Streaming
Producent ny video
Frontend
Webbkodare
Apputvecklare

Utbildningsplan:

Webbproduktion, 40p, 8v
Mediaproduktion mobila enheter 30p, 6v
DTP, 30p, 6v
Ljud, video och interaktivitet, 40p, 8v
Avancerad medieproduktion, 40p, 8v
Betalsystem, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

ANSÖK NU

LÄS MER

Programmerare iPhone och Android

200 YH-poäng • 1 år (40 veckor) inklusive 10 veckor LIA • Ansök senast 2018.05.25 • Utbildningsstart 2018.08.28

 

”Appindustrin fortsätter växa starkt. Enligt EU behövs det ytterligare fem miljoner apputvecklare när avancerade appar blir människors vanligaste digitala verktyg för resor, inköp, utbildning, sport, nyheter, arbete, media, spel och underhållning.”

I vår utbildning Programmerare iPhone och Android lär du dig effektiva sätt på flera nivåer att ta fram appar med Apples nya programspråk Swift och Googles nya Kotlin för Android.

Du får även en insikt i nya möjligheter med Apple Watch, AppleTV, Android Wear, lösningar för hälsa och sjukvård, Internet of Things, HomeKit och många kommande tjänster och möjligheter.

Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som anstränger sig får sin belöning i attraktiva jobb i spännande branscher.

• Lär dig många sätt producera appar effektivt och lönsamt för iPhone och Android.
• Få insikt i nya API:er som WatchKit och HomeKit.
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 10 veckor ingår.
• Bygg upp ett stort kontaktnät inom mobilbranschen.
• Starta eget under studietiden med stöd.

En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller:

Programmerare mobila applikationer
Utvecklare (Swift, Kotlin/Java)
Upphandlare mobila applikationer
Produktionsledare mobila applikationer
Test- och kvalitetssäkrare
Affärsutvecklare mobila applikationer

Utbildningsplan:

Programmering iOS, 65p, 13v
Programmering Android, 65p, 13v
Sakernas internet, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 50p, 10v
Examensarbete, 10p, 2v

Den som leder får se!

ANSÖK NU

LÄS MER

Mobil Handel

315 YH-poäng • 1,5 år (63 veckor) inklusive 20 veckor LIA • Ansök senast 2018.05.25 • Utbildningsstart 2018.08.30 • DISTANSUTBILDNING

 

“Vilka nya affärsmöjligheter uppstår när vi alla är uppkopplade när, var och hur som helst? När vi tar upp vår mobil 200 gånger om dagen, har den inom räckhåll dygnet om och dess skärm är det sista vi ser på kvällen och det första vi ser på morgonen?”

Den tekniska utvecklingen ger helt nya och avancerade möjligheter. Lär dig möjligheterna med mikropositionering med iBeacon/Eddystone och appar för butiker, shoppingcenter, arenor, museer, restauranger och andra som vill ha möjlighet ge rätt information vid exakt rätttillfälle till exakt rätt besökare. Att skorna finns i en annan färg? Att ge tillfälle boka biljetter? Tillhandahålla in- formation på det egna språket? Locka med dagens rätt?

Yrkeshögskoleutbildningen i Mobil Handel ger dig nya kunskaper för att kombinera den digitala världen med den verkliga.

• Lär dig mobila handelslösningar, appar och iBeacon.
• Hjälp besöksnäringen med teknik för Digital Turism!
• Behärska nya digitala kanaler och mobila betalsystem.
• Jobba med design, som projektledare eller starta eget.
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 20 veckor ingår.
• Knyt kontakter inom mobil handel och digital turism.

En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.

Yrkesroller:

Mobilhandelsutvecklare
Mobilhandelsansvarig i handelsföretag
Sociala och digitala medier
Ehandelsutvecklare
Ehandelsansvarig i handelsföretag
Projektledare mobil handel
Projektledare mobila betalningslösningar
Apputvecklare för mobila handelsappar

Utbildningsplan:

Säljande design, 50p, 10v
Marknadsföring, försäljning 65p, 13v
Programmering och teknik, 85p, 17v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

Skånes Yrkeshögskola är en systerskola till Malmö Yrkeshögskola.

ANSÖK NU

LÄS MER

PERSONLIGT INFORMATIONSSAMTAL

Hos oss får du möjlighet till ett personligt informationssamtal där vi kan besvara dina frågor och vi kan berätta mer om utbildningarna:

Boka tid för ditt personliga informationssamtal med vår utbildningsledare Marie Bjelksäter genom att klicka på “BOKA TID” nedanför, välja den dag och klockslag du kan samt skriva in ditt namn och mobilnummer på namnraden.

Länk kommer senare

Eller så kan du alltid ringa oss på 0200-210 999 eller maila till marie@my.se

BEHÖRIGHET OCH SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER

VEM ÄR DU?

De flesta av er är oftast nånstans mellan 25 och 35 år men vi har absolut inte några hinder för yngre eller äldre än så. Känner du att du vill satsa rejält på utbildningen och om du har bråttom ut på marknaden för att kunna använda dina nya kunskaper. Och tjäna pengar.

Vi behandlar aldrig någon annorlunda oavsett kön eller bakgrund. Hos oss är alla lika värda och vi ställer samma höga krav på alla.

BEHÖRIGHET:

Behörighetskraven är som när du söker till högskolan, alltså minst svensk eller utländsk gymnasieexamen (kallades tidigare grundläggande högskolebehörighet), vara bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du kan också vara behörig söka genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet som gett dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer hos Myndigheten för Yrkeshögskolan och ta kontakt med ledningsgruppen om du anser dig vara behörig utan gymnasieexamen.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET CONTENT PRODUCER:

Lägst betyg E i Engelska 6
Lägst betyg E i Matematik 2
Lägst betyg E i Programmering 1

Eller motsvarande, vilket alltid gäller inom yrkeshögskolan.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET PROGRAMMERARE IPHONE OCH ANDROID:

Lägst betyg E i Engelska 5
Lägst betyg E i Matematik 2
Lägst betyg E i Programmering 1

Eller motsvarande, vilket alltid gäller inom yrkeshögskolan.

SÄRSKILD BEHÖRIGHET MOBIL HANDEL:

Lägst betyg E i Engelska 5
Lägst betyg E i Matematik 2
Lägst betyg E i Programmering 1

Eller motsvarande, vilket alltid gäller inom yrkeshögskolan.

REELL KOMPETENS:

Du som saknar intyg eller betyg men anser dig ha motsvarande kunskaper idag (exempelvis inte läst programmering på gymnasiet, men studerat teknikämnen på högskolenivå) fyller i ansökan, men anger detta i fritextrutan. Skolan återkommer då med information om hur dina kunskaper och färdigheter ska mätas.

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD:

Den som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan och kontakta skolan för vidare diskussion.

URVAL:

Om det inkommer fler godkända sökande än det finns plats till, kallas alla till ett särskilt prov i logik och problemlösning samt affärsmannaskap. Detta för att kunna göra ett rättvist urval av vem som har bäst förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

Fredagen den 25 maj 2017.

Antagningsbesked skickas ut fredagen den 8 december 2017.

KONTAKTA OSS:

Fyll i ansökan, ladda upp betyg och intyg direkt här på http://my.se eller maila till info@my.se eller faxa till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

Du kan alltid kostnadsfritt ringa till oss på 0200-210 999 med frågor eller hjälp med din ansökan.

VAD BEHÖVER DU?

FÖRBERED DIG

Du behöver vara förberedd på att studietakten kommer vara hög. Vi vet att du har bråttom ut tillbaka till arbetslivet och att företag kanske försöker erbjuda jobb till de av er som är duktigast redan under utbildningen.

Skolan ska hjälpa till så mycket som möjligt genom att anlita bra lärare, ha bra utbildningsmaterial samt att spela in och spara lärarens skärm under många av momenten så att du dels inte missar något, dels kan repetera kursmoment om du så behöver.

Utbildningsmomenten i klassrum kommer vara en till två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du själv eller i grupp med olika uppgifter.

För distansutbildningen i Mobil Handel arrangerar vi gemensamma träffar under utbildningen.

DU BÖR HA EN EGEN DATOR OCH MOBIL

Du bör ha en egen dator och vi utgår från att de flesta av er som söker till våra utbildningar redan har en egen bärbar dator. Du behöver givetvis en egen mobil, om du under och efter utbildningen ska kunna försörja dig i dessa branscher.

Du kan klara dig med en hyfsad bärbar med Windows, Linux eller Chrome. Vi rekommenderar dock en MacBook av något slag för dessa utbildningar, då samtliga verktyg finns för Mac. Vi avråder för försök arbeta virtuellt med Mac på PC då det ofta visat sig inte fungera i längden, köp hellre en begagnad MacBook Air att börja med.

Skolan kommer tillhandahålla ett fåtal enklare datorer för kostnadsfri utlåning under skoltid för de av er som ännu inte har egen dator. Dessa datorer kan även användas av de av er som har dator med Windows, Linux eller annat operativsystem, för moment som normalt kräver en Mac.

Utbildningen ställer inga extremt höga krav på din dator så en standardmodell med minst 8 GB RAM-minne fungerar bra, köper du ny, välj 16 GB om du kan. Många av programmen vi använder är utrymmeskrävande så du bör ha en SSD- eller hårddisk på minst 256 GB, gärna mer.

Skolan kommer tillhandahålla alternativa mobiltelefonmodeller samt surfplattor av olika slag, trådlöst nätverk, skrivare, samt vissa program- och utbildningslicenser. För er som läser Programmerare iPhone och Android betalar skolan dessutom individuella utvecklarlicenser för iOS samt försäljningslicenser för Google Play under er studietid.

Du kan själv få betala en del kurslitteratur, men våra lärare försöker dock hålla nere kostnaderna för er genom att välja på nätet tillgängligt material eller på annat sätt undvika dyra och kanske inte lika givande traditionell kurslitteratur. Du som är medlem i Unionen eller annat fackförbund kan fråga om facket kan hjälpa till med bidrag till kurslitteratur.

ansökan

* Obligatoriska fält.

Har du dina betyg och arbetsintyg i digital form (typ bilder eller PDF) kan du ladda upp dem här ovan eller maila dem direkt till info@my.se eller kan du faxa dem till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

JAG ANSÖKER TILL FÖLJANDE UTBILDNINGAR

Är du osäker, något du inte får att fungera, tveka inte kontakta oss på

0200-210 999

info@my.se eller SMS 0739730003

NYHETER

Malmö Yrkeshögskola omvärldsbevakar allt som påverkar våra studenter och framtida arbetsmarknad. Här publicerar vi en del av de nyheter vi anser vara av vikt för vår utbildning. Vi tar givetvis också gärna emot tips från dig.

Läs mer ...
Vi finns på twitter, facebook och Google Plus