Anckargripsgatan 3 i Malmö

100% CERTIFIERADE UTBILDNINGSLEDARE

Marie Bjelksäter och Claes Magnusson på Malmö Yrkeshögskola har idag certifierats som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan, en titel som motsvarar rektors tjänst i övriga utbildningssystem.

I certifieringen ingår områden som grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning, utbildningsledarens arbetsuppgifter, kärnan i YH; ledningsgrupp och LIA, antagning och särskilt pedagogiskt stöd, kvalitetsarbete, marknadsföring samt att leda som utbildningsledare.

— Vi ser det som en styrka att Malmö Yrkeshögskolas ledning tillhör de första i landet att uppnå denna attraktiva certifiering, säger Erik Stenberg, ledningsgruppens ordförande.

Certifieringen utförs av Yrkeshögskoleförbundet yhf.se

På bilden: Kursledare Karin Wetterlund, Marie Bjelksäter, Claes Magnusson, samt YHFs vice ordförande Ulrika Gleisner.