Anckargripsgatan 3 i Malmö

35 miljarder beräkningar per sekund

Världens mest populära klocka AppleWatch får en S9-processor med 5.6 miljarder transistorer och en 4-core Neural Engine vilket gör det möjligt köra maskininlärning on-device snabbt och säkert på denna lilla enhet.

Nya iPhone 15 med A17 Pro får 19 miljarder transistorer och en Neural Engine med 16 kärnor som klarar 35 miljarder beräkningar i sekunden och kan hantera stora och komplexa modeller för maskininlärning on-device.

Säker maskininlärning on-device möjliggör att avancerade AI-lösningar sker i din klocka eller i din mobil. Du får snabba och säkra resultat direkt till dig som ägare – och ingen annan. Detta är speciellt viktigt när det gäller din hälsa, ekonomi, resultat, integritet och andra hemligheter.

Många företag och myndigheter efterlyser dessa lösningar för maskininlärning on-device för att inte dela med sig av egna företagshemligheter eller information om kunder och brukare.

Uppgradera dina kunskaper!

Vi har några få lediga platser kvar på höstens korta distansutbildning i MASKININLÄRNING ON-DEVICE. Kursen är godkänd, kostnadsfri och flexibelt upplagd för att du ska kunna jobba samtidigt som du studerar eller söka studiestöd. De nya kunskaperna kan du använda direkt i ditt arbete. 

Läs mer och reservera din plats på MASKININLÄRNING ON-DEVICEhttps://my.se/ml

PS. För dig som vill gå ett snabbspår för apputveckling och lära dig hela kedjan från idé till färdig app i butik, erbjuder vi även en kort distanskurs i MODERNA PROGRAMSPRÅK https://my.se/mp