NÄSTA UTBILDNING STARTAR HÖSTEN 2022

Allt fullt i alla klassrum.

Vi önskar innerligt att vi fått möjlighet att erbjuda fler utbildningar (och inte bara en pausbild med två katter). Ni är många som hör av er, både från arbetslivet och ni som vill studera för att bättre kunna tillvarata alla de nya affärsmlöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Mer utbildningar av detta slag hade verkligen behövts nu när Malmö har Sveriges högsta arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare skriker efter rätt kompetens att anställda. Vi vet att många, många av er är sugna på praktiska utbildningar som ger just reell kunskap för verkliga livet. Arbetsgivare säger allt oftare till oss ”ge oss folk som kan och inte bara vet” vilket är precis vad Malmlö Yrkeshögskola handlar om.

Vi ser fram emot nya beviljanden i slutet av januari 2022 då vi sökt om tillstånd få starta utbildningar till Integritetstekniker, Entreprenörstekniker (med stöd från hela stödsystemet i Malmö och Lund), vår apputbildning Programmerare iPhone och Android (på distans) samt Mobil Handel för nya lösningar inom ehandel och Digital Production Specialist tillsammans med de ledande digitala byråerna i Skåne.

Maila info@remove-this.my.remove-this.se så kommer vi hålla dig uppdaterad när vi fått nya beviljanden.

NYHETER