Affärsdriven Android-utvecklare 100% - Få platser kvar!

ANSÖK NU PÅ MY.SE – UTBILDNINGEN STARTAR DEN 24 AUGUSTI.

100% heltid och distans. SÖK NU, startade 24 augusti 2020 men vi hjälper dig hinna i kapp.

Utbildningen skapar affärsdrivna Android-utvecklare för appar av medarbetare med äldre kunskaper i Java och/eller yrkeserfarenhet inom områden med stort digitaliseringsbehov.

En snabb och effektiv kunskapsuppdatering till de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskapen. Kotlin är ett nytt programmeringsspråk med öppen källkod från JetBrains som stöds av Google och som kan ersätta Java VM, Android, Javascript eller Native-appar.

Utbildningen riktar sig till dig som har goda kunskaper och färdigheter inom programmering, exempelvis Java, men behöver den senaste kunskapen och specifika färdigheter inom nya former av utveckling för Android.

INNEHÅLL

Programmering i Kotlin. Du får lära dig producera säljbara appar med Kotlin och ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar utifrån givna kravspecifikationer. Kursen ger grunder och fördjupade kunskaper i Android med Kotlin.

Försäljning och entreprenörskap. Du får lära dig principer och verktyg för att identifiera lönsamma marknader, hitta kunder och definiera konkreta problem som kan lösas med appar.

UTBILDNINGENS MÅL

Kunskaper: 

 • Känna till möjligheter och problem kring produktion av appar för olika operativsystem
 • Kunna redogöra för publiceringskrav för olika appbutiker
 • Känna till hur marknaden för mobila appar ser ut och utvecklats historiskt
 • Känna till möjliga försäljningskanaler för mobila appar
 • Kunna tillgängliga utvecklingsverktyg och dessas systemkrav
 • Kunna rekommenderade metoder och verktyg för programmering och felavhjälpning
 • Kunna redogöra för dokumentationsprocessen i mjukvaruprojekt
 • Känna till vilka faktorer i programmeringsarbete som mest påverkar slutresultatets kvalitet
 • Känna till vilka faktorer i programmeringsarbete som mest påverkar slutresultatets säkerhet
 • Känna till rekommenderade metoder för att göra mobilappar flerspråkiga för anpassning till internationella marknader
 • Grundläggande affärsmannaskap och försäljningsteknik

Färdigheter:

 • Kunna programmera och formge mjukvaror utifrån en kravspecifikation
 • Kunna publicera en app i relevanta appbutiker
 • Kunna anpassa appar för olika enheter
 • Kunna skapa egna konton för app-publicering i relevanta appbutiker
 • Kunna skapa avancerade appar 
 • Identifiera marknader med aktiva kunder och affärsmöjligheter

Kompetenser:

 • Kunna programmera i Kotlin
 • Kunna publicera information, läromedel, underhållning och reklam på mobila enheter
 • Kunna ta till sig nya affärsmodeller och affärsmöjligheter
 • Självständigt kunna utveckla sina kunskaper i takt med den tekniska utvecklingen
 • Kunna tillämpa entreprenöriella kompetenser som initiativ, ansvarstagande och problemlösning
 • Skapa lönsamma appar med verklig affärs- och kundnytta

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är kostnadsfri, ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler och godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsplan:

 • Programmering i Kotlin, 70p
 • Försäljning och entreprenörskap, 20p

Behörighetskrav:

 • För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet, alltså gymnasieexamen eller motsvarande.

Utbildningens urvalsgrunder:

 • Särskilt prov
 • Yrkeserfarenhet

Du bör ha goda kunskaper inom programmering och tjänster som du kan öppna upp ytterligare för nya typer av kunder genom nya utvecklingsverkyg.

Alla lektioner ges online och samtliga lektioner spelas in för att du ska kunna gå de olika stegen i utbildningen när, var och hur det bäst passar din arbetssituation. Allt material, kurslitteratur och annat som krävs ingår.

Utbildningen startade den 24 augusti 2020 och slutar den 22 december 2020. Skicka in din ansökan idag på MY.SE

Vi ber om ursäkt för de korta ansökningstiderna som beror på hur statens budget fungerar och annan byråkrati vi inte råder över.

För ytterligare information, var god kontakta skolan på info@my.se eller ring 0200-210 999

- - -

Malmö Yrkeshögskola är kvalitetsauktoriserad genom Almega Utbildningsföretagen och har högsta kreditvärdighet AAA från Bisnode samt Guld Klass 5 från UC. 

ANSÖK NU

Ansökan

* Obligatoriska fält.

Har du dina intyg i digital form (PDF) kan du ladda upp dem här ovan eller maila dem direkt till info@my.se eller kan du faxa dem till 040-624 02 99 eller posta till Malmö Yrkeshögskola, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö. I värsta fall fungerar det om du tar bilder med din mobilkamera och skickar in.

Jag ansöker till följande utbildningar

Läs mer om vår integritetspolicy.