Anckargripsgatan 3 i Malmö

AI-ASSISTERAD PROGRAMMERING

Malmö Yrkeshögskola inkluderar programmering med AI-stöd i samtliga utbildningar genom att låta olika AI-verktyg ta plats som konstruktiva verktyg i programmering och interaktionsdesign.

Först ut blir höstens Programmerare iPhone och Android (1,5 år) samt de två korta påbyggnadskurserna Maskininlärning (AI) On-Device (14 veckor distans) samt Moderna Programspråk (12 veckor distans).

Programmering med AI-stöd ger våra studerande ytterligare chans att lyfta sina kunskaper och bli än mer effektiv i sin produktion – på samma sätt som en smed kunde producera mer och bättre när städet introducerades, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola och konstaterar att arbetslivet redan jublar och efterfrågar dessa nya kunskaper.

Genom att låta AI hjälpa till med tidsödande rutiner och återanvändning av kod kan de studerande ägna mer tid åt själva appens syfte, bättre funktionalitet samt addera nytt värde. AI kommer också användas för tester, säkerhetskontroll och effektivisering av befintlig kod.

Att använda AI för att generera programkod kommer också öppna upp för många andra arbetare och tjänstemän som behöver få uppgifter gjorda men själva saknar traditionell akademisk datautbildning.

– Vi har bara kommit några år in i denna rasande snabba utveckling, men redan idag kan vem som helst med enkla beskrivningar få färdig kod på någon minut. Kod som kan omvandlas till makron, genvägar, scripts och hela vägen till färdiga appar, i alla fall av enklare slag, konstaterar Claes Magnusson, och vi vet hur det kommer utvecklas i framtiden.

Läs mer om utbildningarna på https://my.se/ml och https://my.se/mp

Alla utbildningar på Malmö Yrkeshögskola är godkända, kostnadsfria och ger rätt till studiestöd. De korta kurserna Maskininlärning (AI) On-Device samt Moderna Programspråk är till för den som vill vidareutvecklas i sin yrkesroll och arrangeras på flexibel distans för den som vill arbeta samtidigt med studierna. Båda utbildningarna ger ett mycket gott tillägg till befintliga kunskaper och CV.