Anckargripsgatan 3 i Malmö

Alla vårens platser på Malmö Yrkeshögskola fyllda

”Vi skulle kunna startat ytterligare tio klasser”

Alla platser är fyllda på alla Malmö Yrkeshögskolas utbildningar under våren 2021 och söktrycket är oförändrat stort. Malmö yrkeshögskola ser inte heller några problem för de studerande att få LIA-plats för arbetsplatsförlagda moment då efterfrågan på studerande med dessa attraktiva kunskaper fortsätter öka. En LIA-plats innebär i de flesta fall jobb efter examen.

– Det är många som passar på att vidareutveckla eller komplettera sina kunskaper och vi hade utan problem kunnat startat ytterligare tio klasser inom de områden vi föreslagit för Myndigheten för yrkeshögskolan, menar Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Malmö Yrkeshögskola fokuserar på nya kunskaper i att bli allt bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med digitalisering och teknikutveckling. Bland föreslagna utbildningar finns ehandel för fysiska butiker, digital turism, avancerad backend, content producer och content manager, utvecklare för commerce cloud samt avancerade kunskaper inom affärsdriven applikationsutveckling för dator, webb och mobil.

Nästa utbildning som är möjlig söka är Programmerare iPhone och Android som startar måndagen den 6 september 2021. Skicka in din ansökan senast lördagen den 1 maj 2021 direkt från https://my.se/PIA10

Alla utbidningar på Malmö Yrkeshögskola är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfria (inklusive material, licenser och litteratur) samt ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler.

– – –

Nya beviljanden från Myndigheten för yrkeshögskolan beräknas komma tisdagen den 19 januari samt för korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket) i början av juni 2021.