Anckargripsgatan 3 i Malmö

Alltid fri kurslitteratur på Malmö Yrkeshögskola

God utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd.

Som en del i kvalitetsarbetet försöker alltid Malmö Yrkeshögskola hålla nere kostnader för de studerande, men utan att göra avkall på utbildningens kvalitet. Därför tillhandahåller Malmö Yrkeshögskola material, avancerad teknik, program- och utvecklarlicenser samt all kurslitteratur utan kostnad för de studerande.

Inför nästa kursblock delar vi nu ut AGIL Projektledning av Tomas Gustavsson, universitetsadjunkt vid Karlstad Universitet. Att tillhandahålla fri kurslitteratur till våra studerande är möjligt tack vare medfinansiering från arbetslivet, en viktig del inom yrkeshögskolan.

– Att vi låter de studerande praktiskt arbeta med ny teknik och nya möjligheter men även ta del av avancerad kurslitteratur kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet, konstaterar Marie Bjelksäter, utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®

– – –

Ansök redan idag till vår nya utbildning Programmerare iPhone och Android som startar 7 september. Läs mer och ansök från https://my.se eller ring 0200-210 999 för mer information.

Informationsblad finns på svenska http://d.pr/vMbnkz or in English http://d.pr/cSuTGG