Anckargripsgatan 3 i Malmö

ANTAGNINGEN ÄR KLAR VÄLKOMMEN TILL VÅRTERMINEN 2017!

Många glada och många fler inte glada.

Antagningen är nu klar till Avancerad Programmering iPhone och Android som startar på IDEON i Lund den 30 januari 2017. Ledningsgruppen har fattat beslut och samtliga sökande har informerats. Vi gratulerar de som fick en plats och önskar övriga all lycka och välgång och välkomna söka igen nästa år.

Nu startar vi i Lund!

Marie Bjelksäter
Utbildningsledare

Claes Magnusson
Rektor