Anckargripsgatan 3 i Malmö

Äntligen tillbaka!

Malmö Yrkeshögskola höll sitt löfte till de studerande på Content Manager med föredrag och fest!

Under våren fick de studerande på den tvååriga utbildningen till Content Manager hastigt byta till distansutbildning på grund av den rådande situationen. Bytet gick smärtfritt eftersom Malmö Yrkeshögskola ändå spelar in alla lektioner – men det sociala umgänget mellan de studerande minskade, speciellt när distanslektionerna följdes av en längre arbetsplatsförlagd utbildning (LIA).

— Den sociala kontakten och nätverkandet är viktiga delar i våra studerandes möjligheter att utveckla sina kunskaper, enligt Marie Bjelksäter, utbildningsledare och därmed enligt förordningen särskilt ansvarig för att utbildningen utvecklas. Därför försökte vi överbrygga den fysiska distansieringen bland annat genom att ge de studerande egen zoom-licens för afterworks och socialt umgänge på distans.

Dessutom utlovades en fest till hösten när LIA-perioden närmade sig slutet och restriktionerna lättat något. Marie höll sitt löfte och en torsdag kväll i oktober samlades nästan hela klassen för mat, vin, avstånd och handsprit. 

De studerande fick lyssna på Liselott Lading, tidigare VD för en av Malmös ledande digitala marknadsföringsbyråer och som nu jobbar för Axis Communications, samt ett längre föredrag av Sofia Magnusson som är Global Marketing Communications Manager på Tetra Pak och dessutom den som från arbetslivet initierat utbildningen till Content Manager.

– Våra studerande har kunskaper som gör dem så efterfrågade att det var lätt finna LIA-platser – trots den rådande situationen, konstaterar Marie Bjelksäter. En del företag passade på att låta våra studerande arbeta med att bibehålla och reparera kundrelationer, vilket ytterligare stärkt dessa företags affärer.

Sex av de studerande har valt göra LIA i egen verksamhet och fick stöd av bland andra skolans partner Drivhuset. Vid en snabb genomgång visade sig att mer än hälften av de studerande redan har fått arbete eller löfte om anställning efter utbildningen och samtliga inskrivna studerande, alltså 30 av 30, kommer gå upp i examen om några veckor, vilket innebär 100% examensgrad.

– – –

Utbildningen till Content Manager är en av de mest populära utbildningarna på Malmö Yrkeshögskola och till för den som vill jobba kreativt och affärsmässigt med nya digitala strategier, målgrupps- och kanalanalyser för att på bästa sätt ta ansvar för och utveckla ett företags eller en organisations digitala informationsflöde.

Tyvärr har Myndigheten för yrkeshögskolan inte beviljat nya starter, vilket bland annat motiveras med att ”majoriteten av de medverkande referensföretagen återfinns i Skåne”. Arbetslivet har tillsammans med Malmö Yrkeshögskola sökt nya tillstånd och besked väntas i slutet av januari 2021.