Content Producer

305 YH-poäng • 1,5 år (61 veckor) inklusive 20 veckor LIA
Ansök senast 2018-05-25 • Utbildningsstart 2018-08-27

För dig som vill bli expert på att ta fram innehåll som fungerar i alla kanaler, arbeta cross mobile med appar, frontend, sociala medier, nya former av tryck, text, bild, ljud, video och avancerad infografik för att bli bäst på att nå ut i en stökig medievärld

Yrkeshögskoleutbildningen till Content Producer är för dig som vill ligga i framkant. Senaste publiceringssystemen, från tryck till cross mobile-publicering, avancerad versionshantering och nya produktionssätt för text, bild, ljud, video och infografik, modern typografi, mobil interaktionsdesign med nya animeringstekniker, kunskaper kring front- och backend och i 360° och AR, tillgänglighetsfrågor, kommersialisering och monetise- ring samt webbappar för mobiler och surfplattor men även för andra nya enheter och sakernas Internet.

En utbildning för dig som vill kunna och inte bara veta.

Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt Programmering 1 – eller motsvarande.

Utbildningsplan:
Webbproduktion, 40p, 8v
Mediaproduktion mobila enheter 30p, 6v
DTP, 30p, 6v
Ljud, video och interaktivitet, 40p, 8v
Avancerad medieproduktion, 40p, 8v
Betalsystem, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 100p, 20v
Examensarbete, 15p, 3v

Yrkesroller
Content producer
Text, bild, ljud, video och infografik
Sociala och digitala medier
Streaming plus 360°, 3D, AR, VR och MR
Front- ocn backend (grunder i fullstack)
Webbkodare
Webbapputvecklare