Anckargripsgatan 3 i Malmö

DAGS FÖR PODCASTUTBILDNING MED TIMMIE STRANDBERG

Dags för podcastutbildning!

Snart dags för podcastutbildning i vår Content Manager och liten snabbrepetition i vår utbildning Content Producer, med fantastiske Timmie Strandberg, grundare av Podbyrån.


Fakta: Utbildningar inom yrkeshögskolan ska ha sin grund i kunskap som genererats i produktionen av varor och tjänster. Därför kommer samtliga lärare på Malmö Yrkeshögskola direkt från arbetslivet och tar med sig de senaste kunskaperna rätt in i klassrummet.

Vill du också läsa till Content Producer? Eller bli Programmerare iPhone och Android och utveckla appar eller jobba med Mobil Handel? Sök före den 25 maj på my.se eller ring 0200-210 999 för våra utbildningar som startar i höst.


Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform, jämställd med den traditionella högskolan. Våra utbildningar är godkämda av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfria, ger rätt till studiemedel från CSN samt Mecenatkort. Skillnaden är att arbetslivets behov styr yrkeshögskolan och ligger till grund för våra utbildningsplaner. Alla våra lärare hämtas direkt från arbetslivet och tar med sig den senaste kunskapen in i våra klassrum. Skolan styrs av en ledningsgrupp där arbetslivet har majoritet och utbildningarna är till stor del arbetsplatsförlagda (LIA), vilket underlättar för dig att snabbt få anställning eller uppdrag efter examen.

För dig som arbetsgivare ger yrkeshögskolan en fantastisk möjlighet växa med nya och praktiskt användbara kunskaper för att kunna tillvarata alla nya affärsmöjligheter som följer med digitaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen. Börja med att erbjuda en LIA-plats till någon av våra duktiga studerande. Ring oss på 0200-210 999 eller maila LiA@my.se