Anckargripsgatan 3 i Malmö

Detta gör Malmö Yrkeshögskola för våra studenters säkerhet

Skärpta rutiner och möjlighet välja studieform

Det ska vara tryggt att studera på Malmö Yrkeshögskola, speciellt när nya utbildningar startar i klassrum och i enlighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten den 15 juni 2020.

Malmö Yrkeshögskola har skärpt rutinerna med bland annat desinfektion av stolar och bord varje morgon, ”varannansittning” i klassrum samt egen utgång för att undvika trängsel.

I den välkomstväska varje studerande får finns dessutom en egen ansiktsmask av bomull samt en liten flaska handsprit för den som vill använda.

– Det finns många skäl vara orolig och vi ber studerande, lärare och andra att respektera de som väljer använda mask och om möjligt erbjuda extra avstånd, säger skolans rektor Claes Magnusson.

Den student som känner sig osäker eller i värsta fall uppvisar symptom så erbjuder vi distansstudier där den studerande får följa samma lärare och samma lektioner, uppgifter och prov som i klassrum fast via video. Detta gäller fram tills 2020-12-31 då skolan kommer fatta nya beslut om klassrumsundervisning.

Vi följer noga utvecklingen och vad Myndigheten för yrkeshögskolan, Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar och kommer meddela förändringar i vår verksamhet när något sådant sker.

Mer information på http://d.pr/fa2fZA+ eller från info@my.se