Anckargripsgatan 3 i Malmö

En läxa för framtiden

Så kan vi göra yrkeshögskolan bättre

Vid en genomgång av de vanligaste skolapparna får TYRA det absolut högsta betyget av de föräldrar som laddar ner och använder. Undersökningen är gjord vecka 50, 2021, genom sammanräkning av betyg från Apples AppStore. Hela tabellen finns här https://appdev.se/Qj0giW

TYRA, som är skapat av förskolepedagogen Ove Klintman, får 4.28 i betyg på en femgradig skala. Detta kan jämföras med Stockholm stads miljardsatsning Skolplattformen som får rekordlåga 1.18.

– Ett av många skäl till TYRAs framgång och popularitet finns i att det utvecklats av en person som själv arbetar i skolan och inte av traditionella programmerare och tekniker från något konsultföretag, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Ove Klintman arbetar som förskolepedagog och byggde TYRA efter att ha gått Malmö Yrkeshögskolas utbildning Programmerare iPhone och Android. Den populära lösningen bygger på hans egna erfarenheter av vad föräldrar i verkligheten efterfrågar men också att TYRA kan användas av skolans egna medarbetare som ett verktyg det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi har under många år slagits för att utbildningar i ny teknik måste öppnas upp för fler yrkesverksamma när den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen påverkar vartenda yrke och varenda bransch, säger Claes Magnusson. 

Att låta fler ta del av de nya kunskaperna, ger inte bara en ökad kvalitet på nya tjänster och produkter utan kan också ses ur ett rättviseperspektiv.

– Att låta myndigheters snäva syn på yrkesnomenklatur hindra utvecklingen genom en ålderdomlig klassificering av utbildningar och att i för hög grad lita på branschorganisationer som försvarar sina gamla revir, innebär att yrkesverksamma inom exempelvis skola, vård, handel och industri stängs ute från att få ta del av de kunskaper som faktiskt vänder upp och ned på deras eget yrkesliv och egen situation och hindrar möjligheten att forma sin egen framtid, konstaterar Claes Magnusson.

Om staten, exempelvis genom Myndigheten för yrkeshögskolan, moderniserar sin syn vad gäller vem som tillåts lära sig vad, kan detta hjälpa till lösa arbetslivets kompetensförsörjning, innebära en reell möjlighet till ett livslångt lärande samt ge konsumenter, föräldrar, vårdtagare och andra långt bättre produkter och tjänster – och färre verklighetsfrånvända lösningar som ”Skolplattformen”, avslutar Claes Magnusson.

Disclaimer: Erik Hellman är en av lärarna på den utbildning som Ove Klintman gick på Malmö Yrkeshögskola samt numera en av de som står bakom den näst mest omtyckta lösningen: Öppna Skolplattformen.