Anckargripsgatan 3 i Malmö

Ett fåtal platser kvar

Skynda dig om du vill lära dig apputveckling för Android eller iPhone.

Vill du lära dig Affärsdriven Android-utveckling eller Affärsdriven iPhone-utveckling? Då finns det ett fåtal platser kvar för den som är snabb och skickar in sin ansökan före onsdag.

Alla andra utbildningar på Malmö Yrkeshögskola i höst är fullsatta.

  • e-handel för fysiska butiker, heltid, distans – FULLSATT
  • Digital Turism, heltid, distans – FULLSATT
  • Programmerare iPhone och Android, heltid, klassrum – FULLSATT
  • e-handel för fysiska butiker, halvtid, distans – FULLSATT
  • Content Manager, heltid, klassrum, sista terminen – FULLSATT

– Vi har så långt vi kunnat öppnat upp och tagit in extra studerande, säger utbildningsledare Marie Bjelksäter, men behovet är långt, långt större än alla de platser vi lyckats få ihop.

Söktrycket har under sommaren varit rekordhögt till den nya utbildningen e-handel för fysiska butiker och Malmö Yrkeshögskola har redan säkrat tillstånd för att starta en ny klass i januari 2021. Det går att föranmäla sitt intresse genom ett email till info@my.se

Under augusti arbetar Malmö Yrkeshögskola med nya ansökningar och samlar in de referenser från arbetslivet som ofta avgör om en utbildning beviljas eller ej. 

– De företag och organisationer som anser det behövs mer kunskaper i korsningen mellan ny teknik och nya affärer, får gärna hjälpa till, säger Marie Bjelksäter. Vi är en liten skola och saknar de resurser de stora skolkoncernerna har. 

Malmö Yrkeshögskola arbetar också med att uppvakta politiker och andra för att driva på för fler framtids- och tillväxtutbildningar utanför Stockholm när vart enda yrke i varenda bransch snabbt förändras i och med digitaliseringen.

Den som vill stödja våra ansökningar eller på annat sätt engagera sig i skolan mailar enklast ledning@my.se eller ringer 0200-210 999.


https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/ett-fatal-platser-kvar/