Anckargripsgatan 3 i Malmö

Examensgrad 90% för Content Manager 2

Drivna studerande och kunniga lärare ger nytt rekord.

Nu har 27 av 30 inskrivna studerande på Content Manager 2 examinerats och fått betyg och diplom. Vi gratulerar våra studerande och har lovat en examensfest under våren så fort det blir möjligt.

– Tack vare våra drivna studerande och våra kunniga lärare fortsätter Malmö Yrkeshögskolas examensgrad ligga på 90 procent eller mer, konstaterar Marie Bjelksäter, stolt utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Ytterligare information kommer publiceras om de studerande, men den som vill komma i kontakt med de studerande redan idag för anställning eller uppdrag kan göra så genom att kontakta Marie Bjelksäter på marie@my.se

– – –

Vår andra utbildning Programmerare iPhone och Android nådde vid sitt senaste avslut en examensgrad om 94%. Siffrorna från Malmö Yrkeshögskola bör jämföras med genomsnittet för Data/IT-utbildningar inom yrkeshögskolan som når upp i en examensgrad om 56% eller jämförbara tekniska utbildningar inom högskola och universitet som hamnar på 46%.