Anckargripsgatan 3 i Malmö

Grattis älskade studerande!

Malmö Yrkeshögskola framför sina hjärtligaste gratulationer till våra nyexaminerade apputvecklare. Efter tre intensiva terminer har våra studerande visat prov på sitt kunnande genom att självständigt skapa avancerade mobila lösningar och professionella applikationer för både iPhone och Android.

Examinationerna, som sköttes av framstående representanter från regionens ledande företag, bekräftade studenternas betydande framsteg och deras inverkan på ett alltmer teknikdrivet samhälle.

Under utbildningen har alla deltagare presterat exemplariskt och för att hedra framstående insatser delade skolans ledningsgrupp ut stipendier till de som utmärkt sig särskilt i sina examensprojekt.

Stipendierna överlämnades av ledamoten Nicola Rabi till:

  • Anna Maksimova, för utvecklingen av en innovativ app inom healthtech-sektorn.
  • Alexander Andersson, som utmärkte sig genom sin kunskapstörst och förmåga att ta sig an nya utmaningar.
  • Alexander Lins Ferreira, för hans arbete med att lägga grunden till ett företag inom 3D-modellering och texturering för modeindustrin.

Vi på Malmö Yrkeshögskola ser med spänning fram emot att följa våra studerandes fortsatta karriärer och är övertygade om att de kommer att göra betydande bidrag till sina respektive yrkesfält.

Avslutningsvis är vi stolta över att kunna meddela att examensgraden även denna gång översteg 90%. Vi tackar arbetslivet, våra studenter och Myndigheten för yrkeshögkolan för det fortsatta förtroendet att bedriva denna uppskattade utbildning under många år framöver.