Anckargripsgatan 3 i Malmö

Högsta betyg för Malmö Yrkeshögskola

Malmö Yrkeshögskola har tilldelats ännu ett toppbetyg. Denna gång från AB SYNA som placerar skolan i Högsta Kreditklass 5 med en näst intill obefintlig risk.

– Ska vi utbilda i nya affärer och ny teknik, måste vi kunna visa att vi själva kan och begriper, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Den stabila ekonomiska ställningen tillåter Malmö Yrkeshögskola ta emot många förslag från arbetslivet, men efter analyser och workshops välja endast gå vidare med ett fåtal som vi ser kan ge mest reell nytta för arbetslivet samt garantera en god utkomst för de studerande.
 
Malmö Yrkeshögskola ser oförtröttligt framåt för den arbetsmarknad och de möjligheter för arbetslivet och våra studerande 3-5 år framåt när utbildningar blivit beviljade och de studerande har antagits, fått sina kunskaper, examinerats och ska börjar arbeta.

För mer information om Malmö Yrkeshögskola (som är ett registrerat särskilt företagsnamn för Sveriges Yrkeshögskola AB), läs mer i vår kvalitetspolicy https://my.se/om-oss/ eller kontakta oss på info@my.se eller 0200-210 999.