Anckargripsgatan 3 i Malmö

Högsta betyg från UC

Nu har vi även högsta möjliga kreditvärdighet från UC.

Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.

Malmö Yrkeshögskola ska vara en stabil och trygg parter, för de studerande, för arbetslivet och för Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi arbetar oavbrutet och systematiskt för att säkerställa och höja vår kvalitet inom alla delar av vår verksamhet.

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 12 § säger att ”Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser”.

Vi arbetar därför enbart inom de kunskapsområden där vi själva har en djup och mångårig kunskap; I korsningen mellan ny teknik och de nya affärsmöjligheter den tekniska utvecklingen medför.

Och vi ser till att ha de förutsättningar som krävs genom ett mycket brett och nära samarbete med arbetslivet och akademi, men även:

  • att skolans ledning genomgått den statliga befattningsutbildningen för rektorer och skolledare,
  • att samtliga utbildningsledare har genomgått Yrkeshögskoleförbundets utbildning till Certifierad Utbildningsledare, och
  • att vi är kvalitetsauktoriserade av Almega Utbildningsföretagen.

Malmö Yrkeshögskola har sedan flera år AAA-rating, alltså högsta möjliga kreditbetyg från Soliditet/Bisnode och från och med den 25 mars 2020 har vi även högsta möjliga kreditvärdighet från UC.

 


Malmö Yrkeshögskola är registrerad bifirma för Sveriges Yrkeshögskola AB.

https://my.se/nyheter/hogsta-betyg-fran-uc/