DATASKYDD (GDPR)

Vi lovar skydda dina personuppgifter så mycket vi kan. Vi säljer inte några uppgifter till tredje part och de enda utomstående vi meddelar är:

1. Myndigheter och andra som vi är tvungna enligt lag, förordning och föreskrift. Detta gäller exempelvis Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrala Studiestödsnämnden och andra organisationer som måste få ta del av dina personuppgifter för att du ska beviljas tillträde till utbildningen, beviljas studiestöd och liknande. Detta gäller också avhängiga tjänsteleverantörer som Mecenat och Studentkortet.

2. Olika företag vars produkter och tjänster vi erbjuder dig som studerande och som måste registreras med emailadress, namn och adress. Detta gäller exempelvis Adobe, Lynda och Binero för de av er som för tillgång till dessa produkter under er utbildning. Det är helt frivilligt att avstå dessa produkter eller arrangera dessa på annat sätt. För hantering av dina uppgifter för sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

3. I vissa utbildningar ansvarar du själv för övriga registreringar som skolan betalar för men som inte hanteras av skolan, exempelvis utvecklarkonto hos Apple eller försäljningskonto hos Google. För sådana tjänster och produkter gäller tjänste- eller produktleverantörens regler för personuppgifter.

4. På vår e-learningplattform registreras också dina framsteg, provresultat och underlag för betyg. Denna information kan endast ses av de studerande samt av skolans medarbetare, Viss information, exempelvis examensarbete, kan vara publik information enligt offentlighetsprincipen och regleras då i enlighet med svensk lag.

Vad som skrivs ovan gäller Sveriges Yrkeshögskola AB och alla bifirmor, exempelvis Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola.

All lagring av personuppgifter sker antingen lokalt på egna datorer eller på servers inom EU/EES. Rektor har ett övergripande ansvar för att uppgifterna lagras säkert.

Genom att du begär information eller gör en ansökan till några av våra utbildningar, medger du också att du är medveten om att dina uppgifter kommer lagras av oss i enlighet med ovan.

Ändrar vi någon av dessa punkter kommer du få information sänt till dig om detta på den emailadress vi har registrerad för dig. Du har också rätt att se all information vi har registrerad om dig. Om du önskar kan vi ta bort all information om dig från våra register när du tagit examen, med undantag för den studiedokumentation vi måste tillhandahålla för myndigheterna. För mer information, var god maila info@my.se