2021-2022: Tillbaka till framtiden

2020-2021: Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral