Anckargripsgatan 3 i Malmö

2024: FRÅN OCH MED NU ÄR VI KLIMATPOSITIVA

GoClimate hjälper oss göra rätt. Läs mer om deras verksamhet.

Malmö Yrkeshögskola är från och med 2024 en klimatpositiv skola

Vårt arbete med att försöka göra rätt för oss innebär att vi stöder olika projekt, just nu ett projekt för att minska avverkning av skog i Shaanxi-provinsen i centrala Kina, vilket samtidigt ger ett bättre skydd för de grupper av jättepandor som lever där. (På Malmö Yrkeshögskola har vi dessutom alltid gillat Kung Fu Panda: “Det finns alltid något mer att lära sig, även för en mästare!”). Så nu kan vi räkna oss som klimatpositiva från starten 2010 hela vägen till idag.

Vår digitala värld är global. De verktyg och tjänster vi använder kommer överallt ifrån, precis som våra studenter. De företag vi arbetar med har verksamheter, leverantörer och kunder i och från hela världen. Därför är det naturligt för Malmö Yrkeshögskola att tänka globalt och ta vårt ansvar. Vid sidan om ett systematiskt kvalitetsarbete och en strävan att vara en oberoende, solid och trygg skola, anstränger vi oss också för att bidra till en hållbar framtid.

Förutom koldioxidkompensation arbetar också skolan efter sin hållbarhetspolicy som bland annat innebär årliga genomgångar av vårt klimatavtryck och hur detta kan hållas nere med hjälp av hållbara transporter, grön el, godkända leverantörer, vegetariska alternativ på konferenser vi arrangerar och andra åtgärder som regleras av vårt kvalitets- och miljöledningssystem ISO 9001 och ISO 14001 samt pågående arbete med ISO 26000.

Det är givetvis enklare för oss som en liten skola att försöka göra rätt för oss, men vi tror det är viktigt att alla gör så gott de kan.

Läs mer om vårt klimatarbete, hållbarhetsarbete och kvalitetsarbete.

2022-2023: Koldioxidneutrala sedan 2014

GoClimate hjälper oss göra rätt. Läs mer om deras verksamhet.

Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral, certifierad av GoClimate. Vårt arbete med att klimatkompensera vår verksamhet innebär att vi stöder olika projekt, just nu stöttar ett vindkraftsprojekt i Indien. https://www.goclimate.com/blog/safe-drinking-water-and-climate-benefits-from-nazava-water-filters/

I och detta har vi kompenserat hela vägen tillbaka till 2014. Vår målsättning är att vi 2024 ska kunna säga att vår verksamhet är helt koldioxidneutral sedan starten 2010.

Vi gör så gott vi kan.

2021-2022: Tillbaka till framtiden

Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral, certifierad av GoClimate. Vårt arbete med att klimatkompensera vår verksamhet innebär att vi stöder olika projekt, just nu stöttar ett klimatprojekt i Indonesien, Nazava Water Filters som bidrar till tillgången av rent dricksvatten. https://www.goclimate.com/blog/safe-drinking-water-and-climate-benefits-from-nazava-water-filters/

Vi undviker onödigt resande, väljer inventarier och utrustning som håller längre samt arbetar aktivt med fem mål och åtta delmål i den globala agendan – där inte bara vi utan även våra studerande och deras framtida arbetsgivare bättre kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i sitt eget hållbarhetsarbete. Vår målsättning är att vi 2024 ska vara motsvarande koldioxidneutrala under hela vår verksamhet sedan starten 2010.

2020-2021: Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral

Malmö Yrkeshögskola är koldioxidneutral, certifierad av GoClimate. Vårt arbete med att klimatkompensera vår verksamhet innebär att vi stöder olika projekt, just nu utbyggnad av vindkraft i Västindien, certifierat av Gold Standard.

Vi handlar hållbara produkter från ansvarsfulla tillverkare och återvinner det som inte längre används. Även om vi är en liten verksamhet försöker vi hålla hålla nere vårt avtryck. Vår klimatrapport upprättas varje år, klicka på den om du vill läsa.


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss