Anckargripsgatan 3 i Malmö

LEARN OR DIE. SÖK TILL VÅRA FRAMTIDSUTBILDNINGAR!

Vilken av våra framtidsutbildningar väljer du?

Den nya yrkeshögskoleutbildningen till CONTENT PRODUCER hos Malmö Yrkeshögskola är till för dig som vill bli skicklig på att snabbt nå ut i alla nya digitala kanaler, från tryck till ny cross mobile-publicering med nya produktionssätt för text, bild, ljud, avancerad video 360/VR och interaktiv infografik/AR samt progressiva webbappar. Tre terminer • 20 veckor LIA • Startar 2018-08-27

Malmö Yrkeshögskolas välkända utbildning PROGRAMMERARE IPHONE OCH ANDROID lär dig effektiva sätt att ta fram mobila appar, både med Swift för iPhone och iPad samt nya Kotlin och Java för Android och andra enheter. Två terminer • 10 veckor LIA • Startar 2018-08-27

Du som vill kombinera marknadsföring och projektledning med nya spännande och avancerade tekniska möjligheter inom handel, e-handel, digital turism och andra upplevelser, ska välja MOBIL HANDEL hos Skånes Yrkeshögskola för att lära dig pussla ihop den digitala världen med den verkliga.
Tre terminer distans • 20 veckor LIA • Startar 2018-08-27


Alla våra utbildningar är kostnadsfria, ger rätt till studiemedel och är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. Alla våra lärare hämtas direkt från arbetslivet och tar med sig den senaste kunskapen in i våra klassrum. En stor del av våra utbildningar är arbetsplatsförlagda (LIA) vilket underlättar för dig snabbt få en anställning eller uppdrag efter examen.


Ansök före den 25 maj direkt på denna webbplats my.se/#ansokan eller ring 0200-210 999 för mer information. Du kan också maila till info@my.se för att skicka in kompletteringar, betyg etc.

Välkommen till Malmö Yrkeshögskola!