Anckargripsgatan 3 i Malmö

Malmö Yrkeshögskola är klara för ISO 56002

Vi är bland de första som kan Innovationsledning!

Malmö Yrkeshögskola är klara för ISO 56002 (Innovation Management Systems) och hör till de första i världen som kan arbeta med innovationsledning i enlighet med denna nya ISO-standard.

– Många av de företag vi och våra studerande arbetar med står inför stora förändringar i och med den snabba teknikutvecklingen. Därför är det viktigt för oss som skola att kunna ge värdefulla råd om innovationsledning inom de områden vi verkar, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

ISO 56002 ger praktisk vägledning för etablering, implementering, underhåll och systematiskt kvalitetsarbete kring innovationshanteringssystem i alla företag och organisationer.

ISO 56002 omfattar strategi, ledarskap, kultur, processer och struktur, interna och externa resurser, prestandamätning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Enligt det engelsk-svenska konsultföretaget Eicorn misslyckas 70% av alla projekt kring digitalisering och enbart 6% av företagsledarna är nöjda med sitt företags innovationsarbete.


För information om ISO 56002:2019 se https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/foretagsorganisation/ss-iso-560022019/


https://my.se/nyheter/malmo-yrkeshogskola-ar-klara-for-iso-56002/