Anckargripsgatan 3 i Malmö

MALMÖ YRKESHÖGSKOLA FÅR GODKÄNT FÖR FYRA UTBILDNINGAR!

455 nya studerande till Malmö Yrkeshögskola!

Malmö Yrkeshögskola får tillstånd starta fyra utbildningar i Malmö och Skåne. Förutom förnyade tillstånd för apputbildningen och utbildningen i mobil handel, får Malmö Yrkeshögskola även tillstånd starta nya utbildningar inom avancerad innehållshantering och innehållsproduktion. Sedan tidigare finns också tillstånd för utbildning inom avancerad apputveckling i Lund.

– Det här är en liten milstolpe för Malmö och Skåne, menar rektor Claes Magnusson. – Samtidigt som Malmö får sitt universitet, hjälper vi till på vårt håll och stärker stadens och regionens utbud av praktiskt inriktade utbildningar inom ny teknik.

Beslutet från Myndigheten för Yrkeshögskolan innebär att Malmö Yrkeshögskola med systerskolan Skånes Yrkeshögskola kommer kunna välkomna 455 nya studerande under de närmaste åren. Utbildningarna är mellan ett år och drygt två år, alltid kostnadsfria och ger rätt till CSN.

– Vi är också stolta över att en av utbildningarna klassas som nivå 6 i den svenska referensramen för kvalifikationer, vilket motsvarar nivån på högskolans treåriga grundutbildning, konstaterar utbildningsledare Marie Bjelksäter på Malmö Yrkeshögskola.

Malmö Yrkeshögskola finns idag på MINC i Malmö, IDEON i Lund och under namnet Skånes Yrkeshögskola hos Mindpark i Helsingborg. Uppskattningsvis hälften av de studerande väljer starta eget efter utbildningen. Den nya utbildningen inom Mobil Handel kommer växla mellan olika orter över hela Skåne för att ge både studerande och arbetsliv bättre möjligheter ta del av de nya teknikkunskaperna.

För mer information, kontakta Malmö Yrkeshögskola på info@my.se eller ring 0200-210 999

Mer information kommer snarast på my.se samt på fb.com/yrkes