Anckargripsgatan 3 i Malmö

Malmö Yrkeshögskola nu auktoriserad utbildare!

Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola har den 9 maj 2019 godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. 

Auktorisationen gäller vårt kvalitetsarbete inom arbetsmarknadsrelevans, organisation och lärande samt resultat. Kvalitetsområden som granskats omfattar kompetensbehov, relevanta utbildningar, pedagogik, personell kompetens, struktur, metodutveckling, resultatuppföljning samt skolornas systematiska kvalitetsarbete.

— Vi har ett ansvar ge våra studerande så bra utbildning vi kan och har under en längre tid målmedvetet arbetat för att säkerställa högsta kvalitet, konstaterar skolornas rektor Claes Magnusson. Våra studerande samt arbetslivet avsätter mycket tid och pengar, ett förtroende vi lovar leva upp till.

Under de senaste åren har ledningen för Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola målmedvetet arbetat för att säkerställa hög kvalitet i alla delar. 

Skolornas kvalitetsarbetet har omfattat formella utbildningar som den statliga befattningsutbildningen för rektorer och skolledare samt Yrkeshögskoleförbundets utbildningsledarutbildning, via avancerade pedagogik- och teknikutbildningar från några av världens ledande lärosäten, till att skolorna tilldelats AAA av Soliditet/Bisnode, det högsta kreditvärdighetsbetyget som går att få och som endast uppnås av 2% av landets företag och efter 10 års god verksamhet.

— Att få vårt kvalitetsarbete auktoriserat av Utbildningsföretagen (Almega) är en milstolpe för oss och ännu ett kvitto på våra ansträngningar, konstaterar Claes Magnusson, som lovar fortsätta skolornas utvecklingsarbete.

– – –

Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola är hos Bolagsverket registrerade bifirmor till Sveriges Yrkeshögskola AB som är medlem i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. För mer information, besök http://www.utbildningsforetagen.sehttps://my.se eller ring 0200-210 999.

Skolornas kvalitetspolicy (v 1.21) finns publicerad på https://my.se/om-oss och kommer uppdateras löpande.