Anckargripsgatan 3 i Malmö

Malmö Yrkeshögskola och ILO-ILERA

Vi är nu en institutional associate member

Svenska ILERA-föreningen är en filial till organisationen International Labour and Employment Relations Association (ILO-ILERA) som har sitt säte i Genève. Organisationen främjar forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv.

— Det är för oss en självklarhet att engagera oss i Ileras verksamhet, både i diskussioner och som betalande medlemmar, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola som numera har ett institutional associate membership i ILO-ILERA.

ILERA Sverige engagerar sig inom områden som matchningstjänster, långsiktig konkurrenskraft samt arbetsmarknadsstrategi från OECD. Verksamheten arrangeras i seminarieform vilket ger tillfälle för oss som arbetar inom området att diskutera och utbyta erfarenheter med arbetsmarknadens parter, forskare och myndighetsföreträdare inom arbetsmarknadsområdet.

För mer information om Ilera Sverige se http://ilerasvenska.se och för den internationella verksamheten se https://ilo-ilera.org

För mer information om Malmö Yrkeshögskolas arbete för att Sverige ska bli bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer på den snabba tekniska utvecklingen, maila info@my.se