Anckargripsgatan 3 i Malmö

Malmö Yrkeshögskola till Almedalen

Malmö Yrkeshögskola kommer delta i Almedalen 2022 med fokus på spetskompetens och livslångt lärande i verkligheten. Skolans företrädare anser är viktigt att diskussionerna handlar om arbetslivets reella behov och de kunskaper som kommer att gälla framåt.

– Vi kommer försöka lyfta diskussionen, från de kommittéer vars representanter inte själva påverkas, till de arbetare, tjänstemän och företagare som ser hur digitaliseringen vänder upp och ned på det egna yrket och den egna branschen, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Initiativtagarna bakom Malmö Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildningar som syftar till att bättre kunna tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer den snabba tekniska utvecklingen för att driva arbetslivet framåt och ge möjlighet till nya arbetstillfällen. Under åren har fler än 60.000 vuxna fått nya spetskunskaper i ny teknik i kombination med nya affärsmöjligheter genom dessa utbildningar.

– Att gräva ner sig i förlegad statistik från Af och SCB eller läsa gamla platsannonser löser inga problem när arbetslivet modigt måste välja väg och planera flera år framåt. Vilken kompetens kommer företagen att behöva om tre år? Om fem år? Hur kan vi komma igång med utbildningar NU för att tillföra arbetslivet exakt den kompetens de behöver framtiden? Vi arbetar outtröttligt med precis dessa frågor, konstaterar Claes Magnusson.

Malmö Yrkeshögskola har de senaste tio åren slagits för och fått gehör för förändringar som exempelvis korta yrkeshögskoleutbildningar för den som vill vidareutveckla sina yrkeskunskaper, avskaffandet av onödiga antagningskrav som hindrade flera yrkesgrupper från möjlighet ta del av kunskaper, rättssäker referenstagning samt föreskrift gällande §12 i Lag om yrkeshögskolan.

Den som vill ha med Malmö Yrkeshögskola i diskussionerna – eller absolut inte vill vi ska vara med – kan kontakta skolan på 0200-210 999 eller maila info@remove-this.my.remove-this.se