Anckargripsgatan 3 i Malmö

MALMÖ YRKESHÖGSKOLA UTÖKAR MED 6.129 EXTRA UTBILDNINGAR

Från och med hösten 2017 får samtliga studerande på Malmö Yrkeshögskola och Skånes Yrkeshögskola möjlighet fördjupa sina kunskaper med hjälp av LYNDA som hjälpt tiotusentals företag att utvecklas med nya kunskaper inom affärsmannaskap, teknik och en mängd kreativa färdigheter.

— Vi har nu möjlighet till att komplettera våra utbildningar efter den studerandes intresse och önskemål, konstaterar Marie Bjelksäter, förste utbildningsledare på Malmö Yrkeshögskola.

Läraren ger varje studerande en spellista med utbildningar som ska genomgås, men fyller på med ytterligare moment för de som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås. På så sätt kan de studerande utmanas att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

— Utbildningarna kan ses i mobilen eller surfplattan men också via AppleTV i den egna TV-soffan hemma, eller givetvis datorn, berättar Marie Bjelksäter. Utbildningarna fungerar utmärkt för våra teknikkunniga och kunskapstörstande studerade och de som vill får gärna även fördjupa sig i angränsande ämnen och får också certifikat eller diplom för sådana extramoment de klarat av.


LYNDA är ett dotterbolag till LinkedIn som i sin tur köpts av Microsoft. Läs mer om Lynda på lynda.com