Anckargripsgatan 3 i Malmö

MALMÖ YRKESHÖGSKOLAS FÖRSTA TRICORDER ÄR HÄR!

Analysera det här

Nu kan du med ett klick analysera mat och andra substanser genom din mobil och SCiO, en enhet liten som en tändsticksask och som tillverkaren Consumer Physics kallar för “världens första handhållna molekulära sensor”. Avläsningen görs i din mobil som på någon sekund matchar och hämtar information från företagets databas och visar vad det är du pekar enheten mot.

Scio är “att veta” på latin och historien bakom berättar om hur Remy Bonnasse började utveckla enheten när hans dotter fick diabetes och tvingas börja räkna kolhydrater. Målet var att göra det enklare för dottern att avgöra vad som gick att äta och hur mycket.

SCiO fungerar vad vi förstår genom en teknik som kallas near-infrared spectroscopy som inte är lika noggrann som en traditionell spektrometer, som dock är långt större och dyrare. Enhetens funktion och kvalitet ligger utanför vår kunskap att bedöma, men de enkla tester vi gjort visar att den verkar fungera.

Genom att hålla enheten en halv centimeter ovanför en skiva Herrgårdsost 28% från Arla fick vi svaret “29 gram fett”, “24 gram proteiner” och “380 kcal”. På baksidan av ostpaketet anger Arla “28 gram fett”, “26 gram proteiner” och “360 kcal” vilket måste anses vara förvånansvärt bra för en enhet som kommer kosta kring $250 USD och kan hängas på nyckelringen.

Affärsmodellen verkar vara att låta hundratusentals användare över hela världen göra mätningar och rapportera resultat, vilket i sin tur bygger på och ökar värdet på företagets databas som enheterna använder för att bli allt bättre avgöra substanser i det som mäts. Och att så småningom ta betalt för tillgången till denna databas.

— De mobila enheterna kommer revolutionera vår vardag inom långt fler områden än de vi ser idag, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola. Tekniken blir allt mer kraftfull samtidigt som den blir mindre och billigare, vilket i sin tur gör den möjlig att spridas inom alla branscher och påverka alla yrken.

SCiO är en tidig produkt men den visar på en utveckling som Malmö Yrkeshögskola noga följer, bland annat för nya tillväxtutbildningar för arbetslivet om digitaliseringens påverkan inom hälsa och sjukvård samt för industriell användning.


Liten enhet gör din mobil till en Tricorder från Star Trek.


Enheter som SCiO med utvecklarlicenser tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer.

Att tillhandahålla absolut senaste teknik till våra studerande kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.


För information om projektarbeten och arbetsplatsförlagd utbildning (LIA), maila till info@my.se eller ring 0200-210 999.