Anckargripsgatan 3 i Malmö

Myndighetsmarkering

Den tydligaste markeringen hittills att vi inte är önskvärda hos Myndigheten För Yrkeshögskolan.

Det är bara att konstatera att det inte lönar sig ha åsikter om kunskap och utbildning. Det lönar sig inte försöka påverka samhälle och politiker. Det lönar sig inte att tillsammans med arbetsgivare arbeta fram fantastiska utbildningar.

I årets rekordomgång kunde Myndigheten för yrkeshögskolan bevilja fler än hälften av ansökningarna. Vi lämnade in fjorton ansökningar, fick noll. Tydligare än så kan inte Myndigheten för yrkeshögskolan markera att arbetslivets önskemål väger mindre än köra vidare med traditionella utbildningar år efter år.

Jag är oerhört bedrövad och sorgsen över denna klara markering från myndighetens sida mot vårt arbetsliv, mot vår region, mot våra studerande och mot vår skola.

Verksamheten går vidare, vi har några utbildningar kvar att slutföra vilka vi givetvis ska göra med flaggan i topp.

/ Claes