Anckargripsgatan 3 i Malmö

NYA BEVILJANDEN 2024-2025

Malmö Yrkeshögskola har idag beviljats sex nya framtidskurser inom områden som AI-driven innehållsproduktion, AI-verktyg och metoder för framtidens klassrum, Digital propaganda, Maskininlärning On-Premise och On-Device, Modern programutveckling med AI-stöd, Datatransformering med AI-stöd samt UX, digital tillgänglighet och AI.

ANSÖK OM DIN PLATS REDAN IDAG genom länkarna ovan eller gå till sidan med alla kurserna.

Alla kurser är kostnadsfria med rätt till studiestöd och genomförs på flexibel distans för att göra det möjligt att studera samtidigt med arbete och oavsett var man bor och arbetar.

Mer information har nu publicera på Malmö Yrkeshögskolas hemsida https://my.se/kk och snart även Göteborgs Yrkeshögskolas hemsida https://gyh.se men har du frågor, skicka ett email till info@my.se eller SMS till 0739-73 00 03 så berättar vi.

Ett hjärtligt tack till alla er från arbetslivet som ställt upp i möten, workshops och diskussioner. Yrkeshögskolan är till för arbetslivet och det är glädjande se ett så stort intresse och vilja att hjälpa till.

(Den som är intresserad och räknar kan konstatera att vi åtnjuter en beviljandegrad om 64% vilket definitivt är nytt rekord för oss. Hårt och ärligt arbete verkar löna sig…).