Anckargripsgatan 3 i Malmö

Nya kunskaper ger nya möjligheter

Yrkeshögskolan är en fantastisk utbildningsform. Den är decentraliserad och styrs av det lokala arbetslivet, vilket ger rätt kunskaper, vilket i sin tur ger jobb efter studierna, vilket resulterar i framtidstro och välfärd.

Men även de som redan har arbete bör kunna få möjlighet vidareutveckla sig i sin yrkesroll. Digitaliseringen slår igenom i varenda bransch, vartenda yrke. Om vi öppnar upp för ny kunskap som gör vi bättre kan tillvarata nya möjligheter, har vi all chans i världen skapa mer eftertraktade produkter och tjänster, vilka i sin tur ger framgångsrika svenska företag.

När vi talat med arbetsgivare, kluster och branschorganisationer har det framförts önskemål att utbildningarna ska vara KORTA, att det ska vara möjligt att ta del av utbildningarna på DISTANS men med träffar och laborationer och att utbildningarna ska vara extremt FOKUSERADE på just ämnet. Ingen som har jobbat i 10-20 år i en bransch vill börja om från ruta ett bara för att ett av verktygen förändrats.

Som ett första steg i en sådan serie med nya typer av yrkeshögskoleutbildningar har vi föreslagit fem sådana. Vi kallar dem MY24. Gemensamt är att dessa utbildningar är inriktade mot de som redan har jobb, att utbildningarna är korta (en termin), att utbildningarna är tillgängliga på distans samt att utbildningarna är avancerade och mycket hårt fokuserade på ämnet.

I slutet av januari får vi se om Myndigheten för yrkeshögskolan tycker MY24 avviker för mycket mot det traditionella upplägget för yrkeshögskoleutbildningar eller om myndigheten minns vad utredaren Anders Franzén skrev i SOU 2008:29 om den nya yrkeshögskolan:

”Yrkeshögskolan bör också kunna få stor betydelse genom att erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling i form av kortare kurser och kurspaket med reducerad studietakt i flexibla former.”

Läs mer på my24.se


Claes Magnusson
rektor