Anckargripsgatan 3 i Malmö

NYA BEVILJANDEN 2024-2025

Malmö Yrkeshögskola har idag beviljats sex nya framtidskurser inom områden som AI-driven innehållsproduktion, AI-verktyg och …

Läs mer