Antagningen klar! Välkomna!

40 nya studerande med start 7 september!

Det är nu klart vem som antagits till Programmerare iPhone och Android med start 7 september 2020. Ledningsgruppen fattade beslut vid möte 2020-06-04 och samtliga som kommit in ska idag den 5 juni ha fått besked via email.

– Det var ungefär fyra gånger så många sökande som det fanns plats för, därför har vi har sökt extra tillstånd för att kunna starta fler klasser under hösten, säger Marie Bjelksäter på Malmö Yrkeshögskola. Besked om dessa extra platser beräknas komma veckan efter midsommar.

31% av de sökande och 38% av de antagna är kvinnor. 62% har tidigare läst någon form av högre studier, 40% har läst IT vid högskola eller universitet, flera med högre examina och två har till och med doktorsexamen. 12% har tidigare läst på KY eller YH. En studerande har åberopat 20%-regeln och har bedömts ha mycket goda förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och antagits.

– Arbetslivet hade gärna sett fler kvinnor bland de studerande, men eftersom vi tvingas ha krav på förkunskap i programmering från gymnasiet, missar vi en del duktiga som vill komplettera sina kunskaper inom andra områden med programmering, konstaterar Marie Bjelksäter. Skolan föreslår olika möjligheter, men endast fyra av de sökande valde göra skolas valideringstest. Men med tillstånd för fler starter ökar chansen för många att hinna bli behöriga, 

Malmö Yrkeshögskola konstaterar att många med utländsk bakgrund fortsätter välja yrkeshögskolan eftersom det är ett effektivt sätt bekräfta sina tidigare kunskaper samt en snabb väg ut i arbete. Tidigare resultat från Malmö Yrkeshögskola visar att många i denna grupp får erbjudande om anställning redan under de arbetsplatsförlagda utbildningsmomenten (LIA). Malmö Yrkeshögskola har en examensgrad om 90%.


Förra året beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan ett antal utbildningar som inte verkar vara lika eftertraktade som Malmö Yrkeshögskolas. Det finns platser kvar på fler än 150 olika utbildningar, de flesta i Göteborgsområdet.

– Detta är en indikation på att Myndigheten för yrkeshögskolan inte alltid beviljar rätt utbildningar och på rätt plats, konstaterar en kritisk Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola. Att vi tvingas säga nej till sökande och arbetslivet när det står tomma stolar i andra klassrum samtidigt som vi är på väg in i en rektordhög arbetslöshet, känns inte som ett effektivt utnyttjande av myndighetens anslag och utbildningsformens möjligheter.


Programmering iPhone och Android är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. För ytterligare information, se https://my.se/programmerare-iphone-och-android/ eller ring 0200-210 999.


https://my.se/nyheter/nyhetsarkiv/antagningen-klar-valkomna/

News date menu

News tag menu