ARDUINO OCH MALMÖ YRKESHÖGSKOLA TAR FRAM NY UTBILDNING FÖR INTERNET OF THINGS!

Sakernas Internet (Internet of Things) slår igenom i alla branscher och på alla marknader. För att ge våra studerande kunskaper och färdigheter att tillvarata de nya möjligheterna, arbetar ArduinoEvothings och Malmö Yrkeshögskola tillsammans för att ta fram ett helt nytt utbildningsblock för yrkeshögskolan, med praktisk kunskap för att än mer effektivt kunna bygga prototyper, lösningar och tjänster för sakernas Internet.

Utbildningsblocket planeras ingå i Malmö Yrkeshögskolas utbildningar från och med 2017.

Kombinationen av Malmö Yrkeshögskolas pedagogik, Evothings mjukvarulösningar samt Arduinos hårdvara kommer ge de studerande erfarenhet att skapa appstyrda uppkopplade enheter för både prototyper samt skarpa produkter och tjänster, säger David Cuartielles, en av Arduinos grundare.


Nytt kursblock inom Internet of Things tas fram i samarbete mellan Arduino och Malmö Yrkeshögskola.


Arduino är en öppen och fri elektronikplattform baserad på lättanvänd hårdvara och mjukvara. Ett viktigt verktyg för alla – från barn till vuxna, från hobbyprogrammerare till proffs – som vill lära sig snabbt kunna bygga nya lösningar och tjänster.

Malmö Yrkeshögskola arbetar med tillväxtutbildningar, att hjälpa arbetslivet bättre tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

För information om projektarbeten och arbetsplatsförlagd utbildning (LIA), maila till info@remove-this.my.remove-this.se eller ring 0200-210 999.

News date menu

News tag menu