Malmö Yrkeshögskola ny medlem i SIQ – Swedish Institute of Quality.

Styrelsen välkomnar Malmö Yrkeshögskola som medlem från och med den 28 september 2020.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, är ett industriforskningsinstitut instiftat av regeringen, med uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet.

Bland medlemmarna återfinns bland andra ABB, AcadeMedia, Astra Zeneca, Chalmers, E.ON, Electrolux, SKF, SKR, Telia, Vinnova, Volvo och ett hundratal andra företag och organisationer.

Malmö Yrkeshögskola har sedan tidigare godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

News date menu

News tag menu