Malmö Yrkeshögskola och ILO-ILERA

Vi är nu en institutional associate member

Svenska ILERA-föreningen är en filial till organisationen International Labour and Employment Relations Association (ILO-ILERA) som har sitt säte i Genève. Organisationen främjar forskning och dialog om arbetsmarknad och arbetsliv.

— Det är för oss en självklarhet att engagera oss i Ileras verksamhet, både i diskussioner och som betalande medlemmar, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola som numera har ett institutional associate membership i ILO-ILERA.

ILERA Sverige engagerar sig inom områden som matchningstjänster, långsiktig konkurrenskraft samt arbetsmarknadsstrategi från OECD. Verksamheten arrangeras i seminarieform vilket ger tillfälle för oss som arbetar inom området att diskutera och utbyta erfarenheter med arbetsmarknadens parter, forskare och myndighetsföreträdare inom arbetsmarknadsområdet.

---

För mer information om Ilera Sverige se http://ilerasvenska.se och för den internationella verksamheten se https://ilo-ilera.org

För mer information om Malmö Yrkeshögskolas arbete för att Sverige ska bli bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer på den snabba tekniska utvecklingen, maila info@remove-this.my.remove-this.se

News date menu

News tag menu