Microsoft och Linkedin yrkesutbildar efter arbetslivets verkliga behov

Gårdagens kunskaper är inte rätt väg.

Som en del i en lösning för att få ner den höga arbetslösheten, planerar Microsoft utbilda upp till 25 miljoner yrkesverksamma över hela världen. Detta gör man tillsammans med dotterbolaget Linkedin som tillhandahåller uppgifter om arbetslivets verkliga behov i realtid.

Utbildningarna, där de första kommer handla om programmering/mjukvaruutveckling, olika funktioner inom kundtjänst samt grafisk design, är kostnadsfria men examina och certifieringar kan tillkomma.

–Det håller inte att fråga branschorganisationer som alltid stretar mot förändringar, det håller inte förlita sig på 5-8 år gammal statistik, som allt fler myndigheter gör i Sverige, säger Claes Magnusson, rektor på Malmö Yrkeshögskola.

–Vi har inget Apple, inget Microsoft, inget Google, Facebook eller Twitter, inget Amazon, Tencent eller AirBNB, konstaterar Claes Magnusson och är bekymrad över att Europa enbart har några få procent av den mycket lönsamma plattformsekonomin, till skillnad mot USA och Asien.

Gårdagens kunskaper är inte rätt väg.


Bloombergh skriver mer på http://d.my.se/2g75RQ
Linkedin har mer information på http://d.my.se/fbEiPD

Nu har även Microsoft Sverige lagt ut information http://d.my.se/BHj3lN


Alla studerande på Malmö Yrkeshögskola har sedan många år tillbaka obegränsad tillgång till Linkedin Learning för att kunna fördjupa sig inom olika områden och vidareutveckla sina kunskaper även utanför utbildningsplanen http://d.my.se/IUa7qU

Att låta våra studerande ta del av dessa möjligheter kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

Allt för att våra studerande ska kunna och inte bara veta®


my.se/nyheter/nyhetsarkiv/microsoft-och-linkedin-yrkesutbildar-efter-arbetslivets-behov/

News date menu

News tag menu