News date menu

News tag menu

MOBILDATA JÄMFÖRT MED RÖSTSAMTAL 2010-2015.

Utveckling mobildata jämfört röstsamtal 2010-2015.