NY 3D-TEKNIK TILL CONTENT PRODUCER!

Ny 3D-teknik till våra studerande på Content Producer i höst!

SONYs nya verktyg 3D CREATOR gör det möjligt skapa 3D-bilder av personer eller saker med mobiler som XPERIA XZ eller nya XZ1. Det är det hemliga projektet “Sphinx”, utvecklat av SONY Mobile i Lund, som gör det möjligt att med avancerad sensorteknik kunna fotografera objekt i tre dimensioner för att publicera på webben, som avatarer i spel och snapchatliknande videofilmer, skrivas ut på 3D-skrivare samt givetvis användas i lösningar kring förstärkt verklighet (AR).

— Malmö Yrkeshögskola har fått de första mobilerna från SONY med 3D CREATOR samt tillgång till utvecklar- och betaprogram. Produktion av förstärkt verklighet ingår i vår nya yrkeshögskoleutbildning till Content Producer, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

De studerande på Content Producer får lära sig nya sätt att publicera nyheter, information, reklam, kunskap och underhållning på en mängd plattformar. Ett av dessa är genom förstärkt verklighet, att exempelvis kunna lägga på 3D-ritade personer eller objekt i ett lager ovanpå verkligheten.

– Man brukar säga att den bästa kameran är den man har med sig, så här gäller att den bästa 3D-utrustningen är den man har med sig, konstaterar Claes Magnusson. Här vinner SONY med sina smarta mobiler över tidigare teknik som krävt dyr och omständlig teknik.

Även Apple presenterade i somras sitt ARkit för utveckling av förstärkt verklighet och kommer att inkludera funktioner för detta i sina nya mobiler. Google har lanserat ARcore för Android, en liknande lösning, vilket är svårare då de inte kan tvinga tillverkare till att stödja nya lösningar.

Men just nu leder SONY Mobile utvecklingen!


För att se ett exempel på en 3D-bild gjord på någon minut med hjälp av en XPERIA XZ1, gå till cla.es/v1Q071

För mer information om 3DCreator gå till www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-xz1/3d-creator/


Enheter som SONY XPERIA XZ, XZ1 samt utvecklar- och betaprogram för 3DCreator tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola my.se för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer. Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

News date menu

News tag menu