NYA DIGITALA MÖJLIGHETER FÖR SKÅNE

“På få ställen i Sverige kan yrkeshögskolan göra så stor skillnad som i Skåne.”

Det skriver sju företrädare för arbetslivet, däribland Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson, i en debattartikel i Sydsvenskan idag 2015-08-21.

Läs hela artikeln på www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/fa-stallen-i-sverige-dar-yrkeshogskolan-kan-gora-sa-stor-skillnad-som-i-skane/

News date menu

News tag menu