Samsung Galaxy S10 beställda

Vi beställer nya Samsung Galaxy S10 till våra studerande.

Vi beställer nya Samsung Galaxy S10 till våra studerande.

Utmärkt hårdvara, nytt gränssnitt, känns som om Samsung hittat sin form, likt Apple med sin X-klass.

Spännande med Galaxy Fold men känns inte alls lika färdig. Fascinerande att det bara gått tolv år sedan Nokia släppte sin sista vikbara Communicator.

Den som leder får se®

- - -

Enheter som Samsung Galaxy S10 och Galaxy Fold tillhandahålls av Malmö Yrkeshögskola my.se för användning av våra studerande i utbildning, projekt och demonstrationer. Att låta våra studerande få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer, men ger våra studerande en extra tyngd i sitt kunnande, vilket ökar deras värde i arbetslivet.

News date menu

News tag menu