Valfri studieform på Malmö Yrkeshögskola

Från vecka 44 kan de studerande återigen välja mellan klassrum och distans.

Med anledning av den förändrade situationen i Skåne kan de studerande på Malmö Yrkeshögskola från och med vecka 44 återigen välja om de vill genomgå utbildningen i klassrum eller byta till distansutbildning och stanna hemma.

– Våra regler är enkla, säger utbildningsledare Marie Bjelksäter. Den som inte känner sig bra SKA stanna hemma. Samma sak gäller den som bor tillsammans med eller umgås med någon som inte heller mår bra. Men även den som känner sig orolig KAN välja stanna hemma om denne så vill. Vi har full respekt för sådan oro, lovar Marie.

Samtliga utbildningsmoment ges i klassrum men också på distans, live via Zoom och med hjälp av andra tekniska hjälpmedel, inklusive tillgång till lärare, presentationer och prov.

Sedan tidigare finns rutiner för desinficering av klassrum varje morgon samt möjlighet till varannansittning med längre avstånd mellan studerande. I vårt klassrum på MINC finns egen in- och utgång för att undvika trängsel. De studerande på Malmö yrkeshögskola har dessutom egna Zoom-licenser för social samvaro på distans.

Ytterligare information publiceras löpande på skolans utbildningsplattform.

News date menu

News tag menu