Vi gratulerar riksdagsman och ledningsgruppsledamot Niels Paarup-Petersen!

Niels Paarup-Petersen är ny riksdagsledamot för Malmö och sedan många år ordförande och ledamot i Skånes Yrkeshögskola och Malmö Yrkeshögskola.

– Niels är entreprenör, han begriper affärer, han är tekniskt insatt som få och han slåss oförtröttligt för att alla ska få en chans — oavsett kön, klass eller bakgrund, konstaterar rektor Claes Magnusson.

Niels har kämpat för nya yrkeshögskoleutbildningar kring mobila lösningar inom vård och hälsa, men även utbildningar inom Mobil Handel och Digital Turism för att kunna möjliggöra för hela Skåne att få tillgång till avancerad teknisk utbildning.

– Sverige behöver fler politiker som Niels. Som ser möjligheter i stället för bekymmer. Som ser framåt och inte bakåt. Och som ser ny teknik skapa helt nya verksamheter och nya jobb, menar Claes Magnusson.

Skånes Yrkeshögskola och Malmö Yrkeshögskola önskar Niels all lycka och framgång i sin nya roll som riksdagsledamot.

---

(Bild från världens första ledningsgruppsmöte utsänt via Snapchat hösten 2016…)

News date menu

News tag menu