Anckargripsgatan 3 i Malmö

VÄLKOMMEN TILL
MALMÖ YRKESHÖGSKOLA

Malmö Yrkeshögskola har startats av personer med lång erfarenhet av utbildning inom nya medier och informationsteknik. Vi känner att de befintliga högskolorna inte riktigt hänger med i den snabba tekniska utvecklingen och framförallt inte i alla de nya affärsmöjligheter som skapas.

Det gäller vara snabb, det gäller vara med och det gäller att kunna göra och få iväg resultat. Den som vinner i vår värld är den som levererar. Därför är Malmö Yrkeshögskola extremt praktiskt inriktad och ställer höga krav på dig som student att arbeta hårt och målmedvetet.

Kvalitetspolicy

Sveriges Yrkeshögskola AB har den 27 oktober 2023 återigen godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Styrelsen har den 1 oktober 2023 uppdaterat sin kvalitetspolicy (1.3).

Sveriges Yrkeshögskola AB har den 9 maj 2019 godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Skolans kvalitetspolicy finns att läsa här (PDF) och uppdateras löpande.

Vårt hållbarhetsarbete

Malmö Yrkeshögskola arbetar inom olika områden med de globala målen i Agenda 2030. Vi fokuserar just nu vårt arbete på fem mål och åtta delmål.

Läs mer om vårt arbete här

Vårt klimatarbete

Malmö Yrkeshögskola är från och med 2024 en klimatpositiv skola. Vi har gjort rätt för oss från starten 2010 till idag. Certifierad av GoClimate.

Läs mer om vårt arbete här

Malmö Yrkeshögskola har huvudkontor och klassrum hos:

MINC
Anckargripsgatan 3
Malmö

Och klassrum hos:

Media Evolution City
Stora Varvsgatan 6A
Malmö

Ideon Science Park Agora,
Scheelevägen 15
Lund

Tillsammans med Skånes Yrkeshögskola:

Mindpark
Bredgatan 11
Helsingborg

Tillsammans med Göteborgs Yrkeshögskola:

Chalmers teknikpark
Sven Hultins Gata 9
Göteborg

Tillsammans med Stockholms Yrkeshögskola:

Helio, Hitechbuildning
Sveavägen 9
Stockholm

SKOLAN STYRS AV EN LEDNINGSGRUPP

Skolans verksamhet, antagning, examination och andra större beslut styrs av skolans ledningsgrupp där näringslivsföreträdare är i majoritet. Dessutom finns ledamöter från högskola, skolväsendet, utbildningsanordnaren samt två studeranderepresentanter.

Skolans ledningsgrupp träffas cirka fyra gånger per år. Du kan kontakta ledningsgruppens ordförande genom ledning@my.se


Medlemskap

Partners

Kvalitet

Har du inte fått svar på dina frågor?

Tveka inte att kontakta oss