Anckargripsgatan 3 i Malmö

Python förbi Java

Och Kotlin, Python och Go är de tre programspråk flest utvecklare vill migrera till.

I den årliga undersökningen The State of Developer Ecosystem från Jetbrains har Python (55%) nu passerat Java (54%) vad gäller användning under det senaste året. Python är också det programspråk som flest (30%) lär sig just nu.

Kotlin, Python och Go är de tre programspråk flest utvecklare vill migrera till.

– Undersökningen är kanske inte representativ för all programutveckling, men en ganska god indikator på åt vilket håll vinden blåser, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö Yrkeshögskola.

Malmö Yrkeshögskola utbildar sedan många år tillbaka i både Kotlin och Swift och har lämnat in föreslag till Myndigheten för yrkeshögskolan gällande utbildningar där bland annat Python (för maskininlärning) samt Dart (för utveckling med Flutter) ingår.

– Ska vi utbilda för arbetslivets verkliga behov, bör detta vara vad arbetslivet kommer behöva den dag de studerande tar examen. Inte som nu baserat på förlegad statistik och vad kanske förändringsovilliga branschorganisationer hoppas fortfarande ska gälla, konstaterar Claes Magnusson.

Myndigheten för yrkeshögskolan beräknas komma med besked kring midsommar om vilka nya korta utbildningar som kan beviljas med hjälp av extra anslag från regeringen.


Bakgrundsfakta: Undersökningen ”The State of Developer Ecosystem” publiceras varje år av det tjeckiska mjukvaruföretaget Jetbrains som tillhandahåller några av världens mest uppskattade lösningar för integrerade utvecklingsmiljöer.

I årets undersökning deltog 19,696 utvecklare och hela undersökningen finns att hämta här https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2020/

Programspråk som använts det senaste året:

Python 55%
Java 54%
C++ 27%
C 23%
C# 22%
Go 19%

Planerar använda eller migrera till senaste året:

Go 13%
Kotlin 10%
Python 9%
Swift 6%
Rust 8%
Dart 5%

Det huvudsakliga programmeringsspråket senaste året:

Java 37%
Python 31%
C++ 13%
C# 13%
Go 7%
Kotlin 7%

Förutom vad som traditionellt räknas som programspråk finns även Javascript, HTML/CSS, SQL, TypeScript, PHP och andra skriptspråk med i undersökningen och med mycket höga och goda resultat.

Transparens: Jetbrains har också utvecklat programspråket Kotlin som rekommenderas av Google för framtida utveckling av appar för Android.


https://my.se/nyheter/python-forbi-java/