Anckargripsgatan 3 i Malmö

Rapport: Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

Hur bör Sverige göra för att tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens?

Idag släpper Swedsoft en rapport om vad som behöver göras för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens.

Rapporten är ett av Swedsofts inspel till Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag att “tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt”.

Grunden till rapporten kommer från Samling av mjukvarusverige 2020, den årliga träff och workshop som Swedsoft arrangerar med inbjudna beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Rapporten är framtagen av Gabriel Modéus, Richard Bunk, Linda Örtlund, Patrik Sandgren, Thorsteinn Rögnvaldsson, Claes Magnusson, Diana Unander och Erik-Wilhelm Graef Behm efter en öppen process för medlemmar och deltagare på Samling av mjukvarusverige. Dessutom har många från näringsliv, akademi och offentlig sektor, valt att ställa sig bakom rapporten med sina namn. 

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här https://www.swedsoft.se/2020/03/31/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/


Swedsoft är en oberoende och ideell förening som arbetar för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Malmö Yrkeshögskola är medlem i Swedsoft tillsammans med Ericsson, SAAB, Scania, SKF, Volvo och många andra ledande företag samt akademi.

För mer information om Swedsoft, gå till https://swedsoft.se
 


https://my.se/nyheter/rapport-hur-kan-sverige-bli-varldsledande-pa-digital-spetskompetens/