Anckargripsgatan 3 i Malmö

RÄTT INFORMATION PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID TILL RÄTT PERSON!

Grafkom 2015 I/O inleddes med en keynote av Malmö Yrkeshögskolas rektor Claes Magnusson som bad hundratalet grafiska företag att fundera hur mobilen kommer påverka den grafiska branschen tre till fem år framåt.

Presentationen finns på www.slideshare.net/claesmagnusson/grafcom-2015

Grafkom samlar intresserade av grafisk kommunikation med medlemmar från de största grafiska företagen till minde tryckerier, copyshops, interntryckerier, grafiska skolor och leverantörer samt andra intresserade.

Öppenhet, nyfikenhet,kreativitet, ansvar, samt förståelsen att dela med sig, är ett viktigt sätt att lära präglar Grafkom, bland annat med fysiska nätverksträffar “I/O”.

Mer information om Grafkom på grafkom.se

‪#‎grafkom15‬